Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail