Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail