Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 11.00-12.30 (uz prethodnu najavu e-mailom)
Soba
C012
Telefon
4092-395 (u FF-a 2395)
E-mail
dadonagi@gmail.com

ŠKOLOVANJE Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem, Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budimpešta (1993/4. – 1996/7.). odsjek za pedagoške studije. Diplomirana nastavnica judaistike Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem, Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budimpešta (2016/2017. – 2017/18.). Department of Cultural History M.Sc. history of Jewish culture Radne aktivnosti: učiteljica hebrejskog jezika u Osnovnoj školi Lauder – Lea Deutsch, Zagreb, od rujna 2003. koordinator redovnog i posebnog (židovskog) programa- u Osnovnoj školi Lauder – Lea Deutsch, Zagreb, od veljača 2005. učiteljica hebrejskog jezika u Osnovnoj školi Lauder – Hugo Kon, Zagreb, od 2010. Lektor hebrejskog jezika – Katedra za judaistku, filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu – od rujna 2015. Govori sljedeće jezike: mađarski, hebrejski, engleski, hrvatski

Znanstveni radovi:
1. A. E. DaDon i K. DaDon, Salomonova presuda – jezična analiza i interpretacija (1 Kr 3, 16-28), Nova prisutnost 15 (2017) 1, 47-64. ISSN 1334-2312 (Tisak).

2. A. E. Dadon i K. Dadon, » ROĐENJE KRALJA DAVIDA U MISTIČNOJ RABINSKOJ LITERATURI « Crkva u svijetu 53 (4), 575-601. (2018).

3. A. E. Dadon i K. Dadon, » Stav judaizma prema životinjama u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi« Nova prisutnost XVI (2018), 3, 453-474. ISSN 1334-2312.


Stručni radovi:
1. Dadon, Agnes ; Pet tisuća tristo pet minus jedan ili o jednome / Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII (2016), 34. Str. 29-30. ISSN: 1845-8742.‎
2. Dadon, Agnes ; HANUKA / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2016), broj 37. Str. 15. ISSN: 1845-8742.‎
3. ‎ Dadon, Agnes ; IZLAZAK / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2017), broj 38. Str. 18. ISSN: 1845-8742.‎
4. Dadon, Agnes ; O oživljavanju suvremenog hebrejskog jezika- suvremeni hebrejski jezik kao glavna komponenta koja je zajedno s idejom cionizma i razvitkom zemlje dovela do osnutka Države Izrael kao židovske države/ ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2017), broj 39. Str. 24-27. ISSN: 1845-8742.‎