Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail