Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail