Naziv
Filozofija i kulturalizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51302
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje idejno-historijskih i suvremenih metodoloških i znanstveno-političkih pretpostavki za filozofsko-refleksivni i kritički uvod u studij filozofije u njezinoj pripadnosti kulturnom kontekstu i specifičnoj autonomnosti od konteksta. Razvijanje sposobnosti kritičke refleksije spram dihotomijskih podjela poput univerzalizam-kulturalizam. Opis sadržaja i rada po tjednima u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofija-i-kulturalizam/
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. preispitati temeljne pojmove filozofijske antropologije u interdisciplinarnom kontekstu
 2. zraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 3. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
izlaganje nastavnika i studenata, pismeni izvještaji o čitanju građe zakolegij, referati studenata, sudjelovanje u diskusiji, završni pismeni rad (8-10 kartica)
Metode ocjenjivanja
praćenje sudjelovanja u kolegiju; čitanje i komentiranje završnog rada

Obavezna literatura
 1. popis literature u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofija-i-kulturalizam/
Dopunska literatura
 1. popis sekundarnih izvora u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofija-i-kulturalizam/

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar