Naziv
Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184188
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj: Upoznavanje s filozofskim i psihoanalitičkim tumačenjima pojma žudnje omogućava interakcijskim pristupom poticanje kritičkog uvida u različite teorije s područja filozofije, psihoanalize, politike i kulture. Filozofija i psihoanaliza – seminar: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi Naziv kolegija: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi Naziv kolegija na engleskom jeziku: Philosophy and Psychoanalysis – Seminar: The Concept of Desire in Philosophy and Psychoanalysis Nositeljica/izvoditeljica kolegija: dr. sc. Ljiljana Filipović/ izv. prof. Status i vrsta kolegija: izborni seminar Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno ECTS: 3 Jezik nastave: hrvatski (osim na hrvatskom, preporučena literatura za seminar je i na drugim jezicima) Opis kolegija: Psihoanalitičko učenje Jacquesa Lacana pojam žudnje/désir postavlja u središte filozofsko psihoanalitičkih razmatranja. Ukazivanje je to na značenje i snagu Freudova tumačenja želje kao jednog od polova obrambenog sukoba, toga da nesvjesna želja teži ispunjenju. Oslanjajući se na filozofska poimanja toga pojma (Spinoze, Hegela, Kojėva, Kanta i dr.) Jacques Lacan otkriva dinamiku preplitanja želje i žudnje. Cilj psihoanalitičkog postupka jest dovesti analizanda do spoznaje istine o vlastitoj žudnji. Lacanova tvrdnja da je «čovjekova žudnja žudnja Drugoga» omogućava razotkrivanje dramaturgije žudnje kao kulturološkog i političkog pokretača o kojem u svojim djelima pišu i Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Slavoj Žižek i dr. Obaveze studenata: redovito sudjelovanje u nastavi te usmeno izlaganje i pismeni ogled o odabranoj temi filozofsko psihoanalitičkog poimanja žudnje o kojoj se diskutira na seminaru.
Sadržaj
 1. Psihoanalitičko tumačenje pojma želje i žudnje od S. Freuda do J. Lacana
 2. Recepcije pojma žudnje G. Deleuza & F. Guattarija i M. Foucaulta
 3. Povijesni pregled filozofskog tumačenja pojma žudnje (Aristotel, Platon, Hegel, Kant i dr.) I. dio
 4. Povijesni pregled filozofskog tumačenja pojma žudnje (Aristotel, Platon, Hegel, Kant i dr.) II. dio
 5. Filozofsko tumačenje pojma žudnje u interakciji s psihoanalizom - Lacanovo čitanje Kojevea i Kanta
 6. Žudnja i etika: Anti-Edip Deleuza i Guattarija
 7. Žudnja i etika: Lacanovsko tumačenje Antigone
 8. Žudnja i etika; Antigona Judith Butler
 9. Žudnja i ideologija: Povijest seksualnosti Michela Foucaulta
 10. Žudnja i ideologija: Proizvodnja ludila Thomasa S. Szasza
 11. Žudnja i ideologija: Metastaze užitka i ideologije u tumačenju Slavoja Žižeka
 12. Žudnja kao subverzija: Pornografska imaginacija G. Batailla
 13. Žudnja kao subverzija: Baudrillardov zloduh strasti i Misterije organizma D. Makavejeva
 14. Manipulacija žudnjom: Žudnja kao žudnja Drugoga (J. Copjec i D. Leader)
 15. Manipulacija žudnjom: Reklama kao dramaturgija nesvjesnih žudnji i otpori psihoanalizi

Ishodi učenja
 1. sposobnost krtičkog promišljanja filozofskih i psihoanalitičkih teorija
 2. sposobnost kritičke percepcije kulturalnih i političkih problema
 3. usmeni i esejistički način izražavanja kritičkog stajališta
Metode podučavanja
aktivan seminarski rad u kojem uz izlaganje odabrane teme studenti u raspravu uključuju kolegice i kolege
Metode ocjenjivanja
usmeno izlaganje u seminaru koje predaju i kao pismeni

Obavezna literatura
 1. Popis literature za rad u kolegiju i završni ispit: Baudrillard, J. (1994) « Zloduh strasti» i drugi tekstovi, časopis Godine 5/6 Butler, J. (2000) Antigone’s Claim, Columbia University Press J. Copjec (1989), Read My Desire: Lacan against the Historicists, Cambridge, Mass. And London: MIT Press Deleuze, G. & Guattari, F. (2015) Antiedip, Zagreb: Sandorf Deleuze, G. (1995) Negotiations, New York: Columbia University Press Derrida, J. (1996) Résistance de la psychoanalyse, Galilée Filipović, Lj. (1997.) Nesvjesno u filozofiji, Zagreb: Izdanja Antibarbarus Filipović, Lj. (2016) Klub krivaca, Zagreb: Izdanja Antibarbarus Foucault, M. (2013) Povijest seksualnosti, I.,II., III. Zagreb: Domino Freud, S. (1986.) Budućnost jedne iluzije, Zagreb: Naprijed Freud, S. (1984) Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska Freud, S. (1976.) Uvod u psihoanalizu, Novi Sad: Matica srpska Freud, S (1987) Pronadjena psihoanaliza, Zagreb: Naprijed Kojėve, A. (1990) Kako čitati Hegela, Sarajevo: Veselin Masleša Lacan, J. (1986.) Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb: Naprijed Lacan, J. (1983) Spisi, Beograd: Prosveta Lacan, J. (1999) Kant sa Sadeom, Treći program 55/56 Lasch, C. (1986.) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed Leader, D. (2007) Zašto žene pišu više pisama nego što ih šalju? Zagreb: Arkzin Platon (1976) Gozba u Ijon• Gozba• Fedar, Beograd: Kultura Szasz, T. S. (1982) Proizvodnja ludila, Zagreb: GZH Sontag, S. (1982) «The Porongraphic Imagination» u Georges Bataille Story of the Eye, London: Penguin Books Verhaeghe, P. (1999) Does the Woman Exist?, From Freud’s Hysteric to Lacan’s Feminine, Rebus Press Žižek, S. (1994) The Metastases of Enjoyment, London/New York: Verso Žižek, S. (1997) The Plague of Fantasies, London/New York: Verso
Dopunska literatura
 1. Popis literature za rad u kolegiju i završni ispit: Baudrillard, J. (1994) « Zloduh strasti» i drugi tekstovi, časopis Godine 5/6 Butler, J. (2000) Antigone’s Claim, Columbia University Press J. Copjec (1989), Read My Desire: Lacan against the Historicists, Cambridge, Mass. And London: MIT Press Deleuze, G. & Guattari, F. (2015) Antiedip, Zagreb: Sandorf Deleuze, G. (1995) Negotiations, New York: Columbia University Press Derrida, J. (1996) Résistance de la psychoanalyse, Galilée Filipović, Lj. (1997.) Nesvjesno u filozofiji, Zagreb: Izdanja Antibarbarus Filipović, Lj. (2016) Klub krivaca, Zagreb: Izdanja Antibarbarus Foucault, M. (2013) Povijest seksualnosti, I.,II., III. Zagreb: Domino Freud, S. (1986.) Budućnost jedne iluzije, Zagreb: Naprijed Freud, S. (1984) Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska Freud, S. (1976.) Uvod u psihoanalizu, Novi Sad: Matica srpska Freud, S (1987) Pronadjena psihoanaliza, Zagreb: Naprijed Kojėve, A. (1990) Kako čitati Hegela, Sarajevo: Veselin Masleša Lacan, J. (1986.) Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb: Naprijed Lacan, J. (1983) Spisi, Beograd: Prosveta Lacan, J. (1999) Kant sa Sadeom, Treći program 55/56 Lasch, C. (1986.) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed Leader, D. (2007) Zašto žene pišu više pisama nego što ih šalju? Zagreb: Arkzin Platon (1976) Gozba u Ijon• Gozba• Fedar, Beograd: Kultura Szasz, T. S. (1982) Proizvodnja ludila, Zagreb: GZH Sontag, S. (1982) «The Porongraphic Imagination» u Georges Bataille Story of the Eye, London: Penguin Books Verhaeghe, P. (1999) Does the Woman Exist?, From Freud’s Hysteric to Lacan’s Feminine, Rebus Press Žižek, S. (1994) The Metastases of Enjoyment, London/New York: Verso Žižek, S. (1997) The Plague of Fantasies, London/New York: Verso

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar