Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Empatija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184189
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon uspješno završenog seminara studenti/ce će znati objasniti temeljne filozofske teorije o simpatiji i suosjećanju, kao i njihovu povezanost sa suvremenim istraživanjima empatije; opisati i usporediti osnovna određenja empatije te odrediti njihova ishodišta; razlikovati forme i stupnjeve empatije; objasniti osnovne teorije o odnosu empatije i emocija, empatije i egoizma te empatije i altruističkog ponašanja; razlikovati i protumačiti istaknute teze o ulozi empatije u estetičkom doživljaju, a posebno u formiranju morala te razrješenju problema ‘drugih umova’, kao i odrediti njihove motive, uzroke i implikacije; analizirati i vrednovati teze o mogućnostima i mehanizmima razvoja empatije kroz odgojno djelovanje; kritički prosuditi osnovne modele istraživanja empatije i primjenu dobivenih rezultata, prvenstveno u odgojnim praksama; prosuđivati relevantne klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i dogovor oko rada u seminaru
 2. Terminološka razgraničenja, definicije empatije
 3. Struktura i vrste empatije, mjerenje empatije
 4. Empatija i neuroznanost
 5. Empatija i problem ‘drugih umova’
 6. Empatija i estetika; empatija i umjetnost
 7. Empatija i fenomenološka tradicija
 8. Simpatija: D. Hume i A. Smith (I)
 9. Simpatija: D. Hume i A. Smith (II)
 10. Empatija i moralna prosudba
 11. Empatija i moralna motivacija
 12. Empatija i altruizam
 13. Empatija i etika skrbi, odgoj
 14. Misaoni eksperimenti
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. znati objasniti temeljne filozofske teorije o simpatiji i suosjećanju, kao i njihovu povezanost sa suvremenim istraživanjima empatije
 2. opisati i usporediti osnovna određenja empatije te odrediti njihova ishodišta
 3. razlikovati forme i stupnjeve empatije
 4. objasniti osnovne teorije o odnosu empatije i emocija, empatije i egoizma te empatije i altruističkog ponašanja
 5. razlikovati i protumačiti istaknute teze o ulozi empatije u estetičkom doživljaju
 6. razlikovati i protumačiti istaknute teze o ulozi empatije u formiranju morala, kao i odrediti njihove motive, uzroke i implikacije
 7. razlikovati i protumačiti istaknute teze o ulozi empatije u razrješenju problema 'drugih umova'
 8. analizirati i vrednovati teze o mogućnostima i mehanizmima razvoja empatije kroz odgojno djelovanje
 9. kritički prosuditi osnovne modele istraživanja empatije i primjenu dobivenih rezultata
 10. prosuđivati relevantne klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
Metode podučavanja
Uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave. Potiče se e-učenje putem sustava Omega.
Metode ocjenjivanja
Izvršene sve obveze na seminaru (predaja redovnih izvještaja o čitanju, predaja dodatnoga rada, redovitost pohađanja nastave).

Obavezna literatura
 1. Heidi L. Maibom (ur.), Empathy and Morality, Oxford University Press, 2014.; odabrana poglavlja
 2. Heidi L. Maibom (ur.), The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy, Routledge, London and New York, 2017.; odabrana poglavlja
 3. Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Francke Verlag, Bern – München 1973. [Max Scheler, The Nature of Sympathy, Transaction Publishers, New Brunswick – London 2009.]; odabrana poglavlja
 4. Michael Slote, The Ethics of Care and Empathy, Routledge, London and New York, 2007.; odabrana poglavlja
 5. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Dover Publications, New York 2006.; odabrana poglavlja
 6. Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.
 7. Amy Coplan, Peter Goldie (ur.), Empathy. Philosophical and Psychological Perspectives, Oxford University Press, 2011.; odabrana poglavlja
 8. Martin L. Hoffman, Empathy and Moral Development. Implications for Caring and Justice, Cambridge University Press, 2000.; odabrana poglavlja
 9. David Hume, Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, Sarajevo 1983. [David Hume, Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge (ur.), Clarandon Press, Oxford 1978.]; odabrani dijelovi
 10. David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, Tom L. Beauchamp (ur.), Oxford University Press, Oxford 2009.; odabrani dijelovi
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar