Naziv
Filozofija politike-seminar: Hobbes
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
97218
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
1. Kontekstualno analizirati metodičke i sadržajne novine Hobbesove filozofije politike; 2. Spoznati programsku i sistemsku utemeljenost novovjekovne filozofije politike, njezine prednosti i ograničenja. 3. Razumjeti značaj Hobbsove filozofije za moderno samorazumijevanje političke zajednice i međunarodnih odnosa.
Sadržaj
 1. Hobbes: programski i sistemski utemeljitelj novovjekovne fil. politike (uvodno predavanje)
 2. O razboru i znanosti ( Levijatan: poglavlja V. VI. i VII)
 3. O moći ( pog. X. i XI.)
 4. O prirodnom stanju i prirodnim zakonima ( pog. XIII. XIV, XV. i XVI.)
 5. O uzrocima, nastanku i definiciji države ( pog. XVII, XVIII. i XIX.)
 6. O slobodi podanika (pog. XX. i XXI. i XXII.)
 7. O javnim službenicima vrhovne vlasti i vlasništvu podanika (pog. XXIII, XXIV. i XXV.)
 8. O građanskim zakonima, kaznama i nagradama ( pog. XXVI, XXVII. i XXVIII.)
 9. O stvarima koje slabe državu i o službi predstavnika vrhovne vlasti (pog. XXIX. i XXX.)
 10. O kraljevstvu Božjem i načelima kršćanske politike (pog. XXXI, XXXII. i XXXIII)
 11. O značenju kr. Božjeg i značenju riječi crkva (pog. XXXV, XXXVI. XXXVII i XXXIX)
 12. O crkvenoj vlasti (XLI i XLII)
 13. O tami uslijed isprazne filozofije (XLVI i XLVII).
 14. Pregled i zaključak Levijatana
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Spoznati temeljne metode filozofsko - političkog mišljenja: historijsko iskustvo i konstruktivistički racionalizam
 2. Osvijestiti novovjekovnu emancipaciju čovjeka od normativnosti prirode i božanskih predestinacija
 3. Hobbsova afirmacija načela prema kojem pojedinca obvezuju samo one dužnosti na koje je sam pristao
 4. Analizirati osobni pristanak kao legitimacijsko načelo novovjekovne političke obveze
 5. Spoznati razliku privatne i javne moralnosti odnosno posebnosti političke etike
 6. Razumijeti sukob vrednota istine i poliitčkog mira
 7. Ovladati pojmom suverenosti i njegovim uporabama u različitim kontekstima
 8. Razumijeti razloge odvojenosti crkvenog i političkog autoritera
 9. Vrednovati Hobbesovu konstrukciju političke zajednice i njegov doprinos modernoj političkoj kulturi
 10. Prosuditi napetost i proturječje između uređene političke zajednice i političkog mira
Metode podučavanja
U seminaru se izmjenjuju metode: predavanja, središenje metode studentskih uvodnih izlaganja, problemski ustorjenih diskusija i rasprava te rada na izvornom filozofskom tekstu.
Metode ocjenjivanja
Uspjeh u zajedničkom radu utvrđuje se na evaluacijskom dijelu seminara, redovitim konzultacijama te sveučilišnoj studentskoj anketi.

Obavezna literatura
 1. Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 2. Žarko Puhovski, „Moderno i suvremeno poimanje države“, Naše teme, Zg. br. 12. (1987)
Dopunska literatura
 1. Ribarević, L., Hobbesov moment: Rađanje države, Disput, Zagreb 2016.
 2. Prpić, I. „Država – nastanak i pojam“, Naše teme, Zagreb, br. 12. (1987),
 3. Lalović, D., „Što da se radi s Levijatanom?“ ,Politička misao, Zgb. god. 46 br. 2. (2009)
 4. Klasici političkog mišljenja I i II ( ur. Maier, Rausch, Denzer), Golden marketing, Zgb. 1998.
 5. The Cambridge Companion to Hobbes, (ed. Sorell T.) C.U.P. Cambridge 2006.
 6. The Cambridge Companion to Hobbes’ s Leviathan, (ed. Springborg P.) C.U.P. Cam. 2007.
 7. Tuck,.R., Hobbes, O. U. P. , Oxford 1990.
 8. Hobbes on the Citizen, (ed. Tuck R.), C. U. P. Cambridge 1988.
 9. Leviathan After 350 Years (ed. Sorrel T. and Foisneau L.) Clarendon Press, Oxford 2004.
 10. Gauthier, D., The Logic of Leviathan, Clarednon Press, Oxford 1969.
 11. Thomas Hobbes and Politcal Theory (ed. Dietz M.) Univ. Press of Kansas, Lawrence 1990.
 12. Skinner, Q., Reason and Retoric in the Philosophy of Hobbes, C. U. P. Cambrid. 2004.
 13. Strauss L., The Political Philosophy of Hobbes, The Univ. of Chicago Press, 1963.
 14. Zarka, Y. Ch., Hobbes and Modern Political Thought, Edingburg University Press, 2016.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 49. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 52. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 53. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar