Naziv
Filozofija religije - seminar: Kierkegaardov religiozni egzistencijalizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184192
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija prikaz subjektivno-religiozne filozofije egzistencije Sørena Kierkegaarda za kojeg je egzistencija jedino pojedinačna, čime se kritički postavlja naspram religiozne svijesti. Kolegij studente upoznaje ili produbljuje znanje o temeljnim pozicijama filozofske epohe – filozofije egzistencije kroz poziciju njezina utemeljitelja koji je, kritizirajući Crkvu, katoličku i protestantsku, nalazio kako je smisao egzistencije osobna, nutarnja vjera, onkraj izvanjskosti i institucionalizirane vjere. Iz takva poniranja u dubinu sebstva čovjeka obuzimaju egzistencijalne kategorije straha, drhtanja, patnje, očaja i tjeskobe, znakovite za razdoblje fin de sieclea iz kojih, za Kierkegaarda, izlazi putem tri stadija egzistencije – estetika, etika i religija u kojoj zadobiva puninu egzistencije jer pred Bogom »stoji autentično«. Afirmacijom pojma smrti kod Kierkegaarda, filozofija egzistencije nakon dugog razdoblja filozofije "otima" teologiji primat na metafizička (ontologijska) pitanja.
Sadržaj
 1. 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 2. Kontekst filozofije egzistencije
 3. Strah i drhtanje
 4. Ili-ili
 5. Kritika Crkve
 6. Pounutrenje vjere
 7. Kritika Hegela
 8. Estetički stadij: zavođenje radi sebe
 9. Etički stadij: odgovornost za sebe
 10. Religiozni stadij: izlaženje iz sebe drugomu
 11. Bolest na smrt: konačnost kao očaj
 12. Sastanak vječnog i vremenitog kao tjeskoba
 13. Agape
 14. Autentičnost pred Bogom
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razvijanje kritičke svijeti prema religijskoj svijesti
 2. Uvidi u teze začetnika filozofije egzistencije
 3. Razvijanje svijesti o važnosti individualističkog stava spram kolektivističkim ideologijama
 4. Upoznavanje s temeljnim problemima 19. stoljeća, poput straha, anksioznosti i tjeskobe koji su postali temeljem 20. stoljeća
Metode podučavanja
Uvodna izlaganja nastavnika o pojedinoj temi sesije, izlaganja studentica i studenata te rasprava o izloženome sadržaju
Metode ocjenjivanja
studentska izlaganja i pisani seminarski radovi

Obavezna literatura
 1. • Søren Kierkegaard, Bolest na smrt, Mladost. Beograd 1980.
 2. • Søren Kierkegaard, Ili-ili, Veselin Masleša. Sarajevo 1990.
 3. • Søren Kierkegaard, Strah i drhtanje, Verbum. Split 2000.
Dopunska literatura
 1. • Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 2. • Hühn, Lore, Filozofija tragičnog: Schelling - Schopenhauer – Kierkegaard, Matica Hrvatska. Zagreb 2014.
 3. • Toeplitz, Karol, Kjerkegor, Grafos. Beograd 1980.
 4. • Löwith, Karl, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka: Marx i Kierkegaard, Veselin Masleša, Sarajevo 1987.
 5. • Paić, Žarko, Sfere egzistencije: tri studije o Kierkegaardu, Matica Hrvatska. Zagreb 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar