Naziv
Filozofija religije - seminar: Nietzscheov ateistički egzistencijalizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184193
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija prikaz ateističke filozofije egzistencije Friedricha Nietzschea. Kolegij ispunjava zadaću upoznavanja i razmatranja filozofske epohe – filozofije egzistencije kroz pozicije jednog od najutjecajnijih i najzavodljivijih filozofa koji je, kritizirajući metafiziku, moral i pojam istine, pokazao Boga »smrtnim«, čime je otvorio pretpostavke razumijevanju čovjeka kao smrtnog bića koje gradi svoju egzistenciju koja prethodi njegovoj esenciji. Jedan od njegovih temeljnih pojmova – nadčovjek moguć je samo kao čovjek oslobođen metafizičkih određenosti o vječnom životu koji izranja na tlu europskig nihilizma i koji nadčovjekom može postati samo vlastitom autentičnom egzistencijom koja iskušava svoju konačnost u svijetu. Nietzscheova filozofija egzistencije jedna je od najrazvijenijih kritičkih filozofijâ i trajan poticaj razvijanju kritičkoga mišljenja prema svim danostima i zadanostima mišljenja, od Boga, morala i tradicije, preko istine i ljepote do, u konačnici, filozofije same kao sistema mišljenja i sveučilišnog predmeta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 2. Kontekst filozofije egzistencije
 3. »Smrt« Boga
 4. Nihilizam
 5. Volja za moć
 6. Kritika pojma istine u logici
 7. Kritika pojma istine u estetici: umjetnost kao laž
 8. Kritika čovjeka kao stadne životinje
 9. Kritika njemačke filozofije i jezika
 10. Grčki pojam vremena nasuprot kršćanskog
 11. Dionizijsko protiv apolonskog
 12. Konačnost i dovršivost čovjeka
 13. Filozofija kao radosna znanost
 14. Insouciance i vedrina
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Pružiti uvid u kritičko mišljenje kakvo je zastupao Nieztsche
 2. Razviti mišljenje nasuprot filozofiji ili teoriji koja nudi gotova rješenja
 3. Suočiti se s fragmentarnim načinom mišljenja i pisnja kakvog njeguje Nietzsche
 4. Razviti svijet o važnosti, ali i opasnosti koje nose nihiliham i dekadencija koji su predskazali događaje koji će zadesiti Europu 20. stoljeća
Metode podučavanja
Uvodna predavanja nastavnika o pojedinoj nastavnoj jedinici, izlaganja studentica i studenata te diskusija o izloženome sadržaju
Metode ocjenjivanja
Seminarska izlaganja i pisani seminarski radovi

Obavezna literatura
 1. • Nietzsche, Friedrich, Volja za moć, Mladost. Zagreb 1988.
 2. • Nietzsche, Friedrich, Ljudsko, odviše ljudsko, sv. I, Demetra. Zagreb 2012 (II. dio)
 3. • Nietzsche, Friedrich, Radosna znanost, Demetra. Zagreb 2003.
 4. • Nietzsche, Friedrich, Sumrak idola, Demetra. Zagreb 2004 (str. 3 – 89)
 5. • Nietzsche, Friedrich Schopenhauer kao odgajatelj, Matica Hrvatska. Zagreb 2003.
Dopunska literatura
 1. • Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 2. • Cioran, Emile Volja k nemoći, Demetra. Zagreb 1995.
 3. • Fink, Eugen, Nietzscheova filozofija, Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 1981.
 4. • Jelkić, Vladimir, Nietzsche: Povratak vlastitosti, HFD. Zagreb 2001.
 5. • Vranić, Šime (ur.), Uvod u Nietzschea, Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 1980.
 6. • Heidegger, Martin, Niče sv, I. i II., Fedon. Beograd 2009.
 7. • Lozar, Nietzsche kroz nihilizam, Breza. Zagreb 2017.
 8. • Lozar, Janko, Nietzsche and Heidegger, Synthesis philosophica, 23(2008)1, str. 121-133. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48788)
 9. • Lossi, Annamaria, “Od ničega naprijed”: razmišljanja na tragu Nietzscheova razumijevanja nihilizma, Prolegomena 8(2009)1, str. 79-92 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=61021)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar