Naziv
Generativna gramatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37161
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Pregled formalizacija u lingvistici od Paninija i Aristotela do danas. Upoznavanje s osnovnim pojmovima i postupcima formalnih jezičnih teorija, a napose generativne gramatike.
Sadržaj
 1. Uvod: temeljna obilježja formalnih pristupa
 2. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika: fonologija
 3. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika morfologija
 4. Rješavanje morfonoloških i morfoloških problema
 5. Morfološki opis s pomoću modela algebarske lingvistike
 6. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika: sintaksa
 7. Povijest i pravci u generativističkom pristupu 1
 8. Povijest i pravci u generativističkom pristupu 2
 9. Minimalistički program 1
 10. Minimalistički program 2
 11. Fonetska i logička forma
 12. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 1
 13. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 2
 14. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 3
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Usvojiti temeljna obilježja formalnih pristupa u lingvistici
 2. Usvojiti metode algebarske lingvistike u opisu različitih lingvističkih razina
 3. Opisati razvoj generativističkog pristupa
 4. Nabrojiti temeljne pravce u generativističkom pristupu.
 5. Opisati temeljna obilježja minimalističkog programa
 6. Analizirati hrvatsku jezičnu građu u skladu s generativnogramatičkim pristupima
 7. Stručno argumentirati u raspravama o prednostima i nedostatcima formalnih pristupa, a posebno generativnogramatičkog pristupa
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje zadataka
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja pisanim i usmenim ispitom

Obavezna literatura
 1. Chomsky, N.: The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge MA 1995.
 2. Freidin, R.: Foundations of Generative Syntax, MIT Press, Cambridge MA 1992.
 3. Golden, M.: O jeziku in jezikoslovju, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1996.
 4. Mihaljević, M.: Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb 1998.
 5. Mihaljević, M.: Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb 1991.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar