Naziv
Indoeuropska fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160765
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje osnovama poredbeno-povijesne fonologije indoevropskih jezika.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Bezvučni okluzivi, Vernerov zakon, indoevropski naglasak
 3. Zvučni okluzivi, glotalna teorija
 4. Zvučni aspirirani okluzivi
 5. Palatalizirani velari, kentumski odrazi u satemskim jezicima
 6. Labijalizirani velari, kentumski i satemski jezici
 7. Palatalizacije, frikativ *s
 8. Konsonantski odrazi laringalâ, sonanti (likvide i nazali), poluvokali
 9. Vokali
 10. Slogotvorni sonanti, indoevropski glasovni zakoni
 11. Laringali i vokalizam, fonološka pravila u indoevropskom
 12. Diftonzi
 13. Slogotvorni sonanti + laringali
 14. Slogovna struktura indoevropskog i fonotaktika
 15. Retrospektiva gradiva

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati fonološke podudarnosti među indoevropskim jezicima.
 2. Studenti će moći rekonstruirati korijene indoevropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, staroindijskog, staroslavenskog, litavskog, gotskog te drugih indoevropskih jezika.
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (usmeni za višu ocjenu).

Obavezna literatura
 1. Kapović, Mate 2017, “Proto-Indo-European Phonology”, u: Kapović, Mate (ur.), The Indo-European Languages, Routledge, London–New York: 13–60
 2. Kapović, Mate 2008, Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Pregled jezikâ i poredbena fonologija, Matica hrvatska, Zagreb [od 121. strane]
 3. Kapović, Mate 2015, Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Matica hrvatska, Zagreb [str. 67–71, 135–138, 142–145, 149–166, 195–215]
Dopunska literatura
 1. Matasović, Ranko 1997, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb [do 118. strane]
 2. Matasović, Ranko 2008, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb [do 111. strane]
 3. Fortson, Benjamin W. IV 2010, Indo-European Language and Culture. An Introduction, Wiley-Blackwell, Malden–Oxford
 4. Clackson, James 2007, Indo-European Linguistics. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge–New York

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 20. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar