Naziv
Indoeuropska mitologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
67323
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na ovom kolegiju kritički ćemo čitati tekstove relevantne za rekonstrukciju indoeuropske religije i mitologije. Tekstovi se čitaju u prijevodu, uz ilustraciju originala. Usporedbom i etimološkim analizama vjerske terminologije i frazeologije dolazi se do zaključaka o naravi i strukturi indoeuropske religije.
Sadržaj
 1. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede
 2. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede
 3. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede
 4. Avestička mitologija; odabrani odlomci iz Aveste
 5. Italska mitologija; Iguvinske tablice, Katon, Livije
 6. Keltska mitologija: Cezarova svjedočanstva, irske sage, Mabinog
 7. Germanska mitologija; odabrani odlomci iz Edde
 8. Germanska mitologija; odabrani odlomci iz Edde
 9. Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi
 10. Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi
 11. Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi
 12. Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati glavne tekstove na starim indoeuropskim jezicima koji su relevantni za rekonstrukciju indoeuropske mitologije
 2. Studenti će moći primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 3. Studenti će moći kritički uspoređivati elemente mitologije indoeuropskih naroda (prije svega vedskih Indijaca, Grka, Rimljana, Kelta i Germana).
 4. Studenti će moći rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.).
 5. Studenti će moći kritički analizirati izvore za rekonstrukciju ie. mitologije.
 6. Studenti će se upoznati s osnovnim teorijama iz poredbene mitologije.
 7. Studenti će steći kompetencije za razumijevanje metodologije poredbenog proučavanja kulture.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Studenti izlažu i predaju seminarski rad koji će nastavnik ocijeniti.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, A reader in Indo-European Religion. (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov)
 2. J. Puhvel: Comparative Mythology, J. Hopkins University Press, Baltimore 1989.
 3. J. Mallory: Indoeuropljani. Zagonetka njihova podrijetla, ŠK, Zagreb 2005.
 4. M. L. West: Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, Oxford 2008.
Dopunska literatura
 1. J. Mallory & D. Q. Adams (eds.), 1997. The Encyclopaedia of Indo-European Culture, Chicago: Fitzroy Dearborn.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 38. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 44. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 50. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 53. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 54. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 55. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 58. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 59. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 60. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 61. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 62. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 63. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar