Naziv
Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
170255
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje znanja o povijesnim činjenicama i procesima u razdoblju uoči raspada Jugoslavije i početka oružanih sukoba. Kroz predavanja će se objasniti društveno-politički procesi, koji su prethodili raspadu jugoslavenske federacije i ratu, a koji su se odvijali od 1986. godine i donošenja Nacrta Memoranduma SANU do početka oružanih sukoba u Hrvatskoj 1991. Prezentirat će se ključni događaji na jugoslavenskom prostoru i njihove posljedice na republičkim i na saveznoj razini. Do razdoblja s prijelaza 1989./1990. više pozornosti posvetit će se zbivanjima u Srbiji kao dotad glavnom nositelju i inicijatoru društvenopolitičkih procesa, odnosno njezinoj političkoj, medijskoj i društvenoj sceni, nakon čega se fokus postepeno premješta na zbivanja u Hrvatskoj. Prikazat će se različite perspektive i percepcije događaja i pojavnosti kod različitih naroda. Objasnit će se i primjerima potkrijepiti proces oblikovanja stereotipa i međusobna percepcija pojedinih naroda. Prikazat će se proces konstruiranja neprijatelja i propagandni mehanizmi koji su utjecali na oblikovanje predkonfliktnog ozračja.
Sadržaj
 1. Uvod. Jugoslavija sredinom 1980-ih – politika, gospodarstvo, društvo, mediji
 2. Objava dijelova Memoranduma SANU – značaj, posljedice i odjeci.
 3. Srbija i Kosovo - Zbor na Kosovu polju i izgradnja stereotipa o Albancima. Tematiziranje jasenovačkog logora.
 4. Uspon Slobodana Miloševića: Masakr u paraćinskoj kasarni. Osma sjednica CK SK Srbije,proces „diferencijacije i osvajanje medijskog prostora“. Slovenske koncepcije preustroja jugoslavenske federacije. Odnos Srbije, Slovenije i Hrvatske –stereotipi.
 5. Antibirokratska revolucija: Početak „mitingaškog pokreta“. Mitinzi solidarnosti i rušenje vojvođanskog vodstva.
 6. Slovenija i Hrvatska kao neprijatelji antibirokratske revolucije i Miting na Ušću. Rušenje i smjena crnogorskog vodstva. Kampanja protiv Stipe Šuvara u Srbiji. 20. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.
 7. Pobjeda antibirokratske revolucije: Štrajk albanskih rudara u Starom trgu. Skup u Cankarjevom domu i veliki miting u Beogradu. Uvođenje posebnih mjera na Kosovu. Odnos Slovenije i Hrvatske prema zbivanjima na Kosovu. Početak „događanja naroda“ u Hrvatskoj.
 8. Ustavne promjene u Srbiji i albanske demonstracije. Veliki miting na Gazimestanu i oživljavanje kosovskoga mita. Skup na Kosovom polju kod Knina. Početak propagandne kampanje o ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj.
 9. Političke promjene u Sloveniji – priprema za donošenje ustavnih amandmana. Gospodarski i medijski rat protiv Slovenije u Srbiji. Ekonomska kriza u Jugoslaviji i „Markovićeva reforma“. Različite koncepcije o preobrazbi federacije i Saveza komunista Jugoslavije. 14. kongres i raspad Saveza komunista Jugoslavije.
 10. Raspisivanje višestranačkih izbora i društveno ozračje u predizbornom razdoblju u Sloveniji i Hrvatskoj: Prvi opći sabor HDZ-a u Lisinskom i njegovi odjeci. Miting na Petrovoj gori – različite perspektive. Rezultati izbora u Sloveniji i Hrvatskoj.
 11. Predvečerje srpske pobune u Hrvatskoj: „Slučaj Maksimir“, Konstituiranje Sabora i donošenje ustavnih amandmana u Hrvatskoj. Srpski stav o hrvatskim ustavnim amandmanima. Evociranje ustaških zločina iz razdoblja NDH.
 12. Početak srpske pobune u Hrvatskoj: Političke okolnosti uoči početka srpske pobune u Hrvatskoj. Podizanje tenzija uoči održavanja referenduma Srba u Hrvatskoj. Proglašenje srpske autonomije u Hrvatskoj – održavanje i potenciranje ozračja prijetnje.
 13. Odraz političkih promjene u Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
 14. Donošenje novih ustava u Srbiji i Hrvatskoj. Proglašenje osnutka SAO Krajine. Izbori u Srbiji. Afera Špegelj i prijetnja uvođenjem izvanrednog stanja u Jugoslaviji. Planovi za stvaranje velike Srbije.
 15. Napad srpskih pobunjenika na policijsku stanicu u Pakracu – početak oružanih sukoba u Hrvatskoj. Demonstracije u Beogradu. Sjednica Predsjedništva SFRJ i sinergija vojnog vrha i političkog vodstva Srbije. Prestanak funkcioniranja saveznih vlasti i najava rata. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Sintetiziranje znanja o povijesnim činjenicama i procesima u suvremenoj povijesti. Razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja. Razvijanje sposobnosti multiperspektivnog pristupa u analiziranju i vrednovanju povijesnih činjenica i procesa. Sposobnost samostalnog zaključivanja na temelju povijesnih izvora i historiografskih tumačenja.
Metode podučavanja
Izlaganje, tumačenje, komparacija i diskusija
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temeljit će se na redovitosti pohađanja nastave, uspješnosti u pisanju eseja i na usmenom ispitu koji se sastoji od razgovora o odabranoj temi.

Obavezna literatura
 1. Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. od zajedništva do razlaza, HIP, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (489-598.)
 2. S. P. Ramet, Balkanski Babilon, Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićevog pada, Alineja Zagreb, 2005. (19-90.)
Dopunska literatura
 1. N. Popov, ur. Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju, Republika, Vikom grafik, Beograd, 1996.
 2. R. de la Bross, „Politička propaganda i projekt „Svi Srbi u jednoj državi“: posledice instrumentalizacije medija za ultranacionalističke svrhe“, Biblioteka Svedočanstva br. 20, 4. Milošević vs. Jugoslavija,Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd, 2004.
 3. D. Jović, Jugoslavija, država koja je odumrla, Prometej, Zagreb, 2008.
 4. L. Silber, A. Little, Smrt Jugoslavije, Otokar Keršovani, Opatija, 1996.
 5. B. Repe, Jutri je novi dan – Slovenci in razspad Jugoslavije, Modrijan, Ljubljana, 2002.
 6. I. Lučić, Uzroci rata – Bosna i Hercegovina od 1980. do 1992. godine, Hrvatska povijest, HIP, Zagreb, 2013.
 7. O. Milosavljević, „Antibirokratska revolucija“, Dijalog povjesničara-historičara, Beograd, 2004. Milosavljević Olivera,“ Viđenje drugog“, Okrugli stol, Odjeci i reagovanja, 14. – 15. prosinca 2001., Fond za humanitarno pravo, Beograd
 8. D. Pauković, „Diskurs o ustavnoj formulaciji jezika u Hrvatskoj 1989. godine u hrvatskom i srpskom novinstvu“, Dostupno: http://www.associationforhistory.com/documents/golubic-2014/golubic-2014-davor-paukovic.pdf
 9. D. Pauković, „Priprema rata, Proslava 600. Obljetnice Kosovske bitke kod Knina u srpnju 1989.“ Dostupno na: http://www.associationforhistory.com/documents/golubic-2011/golubic-2011-paukovic.pdf
 10. D. Pauković, „Posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije“, Suvremene teme, Centra za politološka istraživanja, g.1., br. 1., Zagreb, 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar