Naziv
Kustoske prakse
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
146665
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Uvid u povijesni okvir i teorijski kontekst kustoskih praksi kao segmenta povijesti umjetnosti. Ovladavanje pojmovnim aparatom, sposobnost kritičke analize i interpretacije umjetnosti. Ovladavanje kompetencijama u istraživanju i primjeni teorijskih osnova kustoskih praksi, interdisciplinarnim pristupom u istraživanju i metodologiji izložbene djelatnosti znanja: uvid u osnovne pojmove kustoske prakse; Primjena novih metodologija u istraživanju povijesti umjetnosti i socijalne povijesti.
Sadržaj
 1. Uvod u kustoske prakse i njihovu povijest
 2. . Kuriranje muzejskih zbirki i postava
 3. Galerija kao prostor kustoske prakse
 4. Kuriranje privatnih zbirki
 5. Kuriranje u javnom prostoru
 6. Kuriranje tematskih i grupnih izložbi
 7. Kuriranje umjetnosti novih medija
 8. provjera znanja kolokvij
 9. Kustoske prakse u globalnom kontekstu: postkolonijalizam
 10. Kustoske prakse u globalnom kontekstu: migracije
 11. Kustoske prakse u globalnom kontekstu: kulturalni hibridi
 12. Kustoske prakse i lokalni kontekst
 13. Institucije
 14. Izložbeni prostori
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. steći uvd u osnove povijesti kuriranja
 2. steći uvid u osnovne pojave iz povijesti izložbi
 3. primijeniti stečena znanja u samostalnom pripremanju izložbi
 4. primijeniti stečena znanja u različitim diskursima
 5. steći znanje o osnovama teorije kustoskih praksi
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbe, terenska nastava, radionice
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovita prisutnost i aktivnost na seminarima, vježbama i radionicama, kvaliteta istraživanja i izlaganja na terenskoj nastavi, kvaliteta seminarskog rada te kvaliteta odgovora na pitanja na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. John Berger, Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation, 1972. (odabrana poglavlja)
 2. Carol Duncan, "The Modern Art Museum," The Visual Culture Reader (ur.) Nichholas Mirzoeff. London: Routledge, 1998.
 3. Reesa Greenberg, Sandy Nairne, Bruce Ferguson, Thinking About Exhibitions. London: Routledge, 1996. (odabrana poglavlja)
 4. Ivan Karp, Steven D. Lavine, Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1991. (odabrana poglavlja)
 5. Altshuler, Bruce. Salon to Biennial Exhibitions that Made Art History. Volume 1: 1863-1959. London: Phaidon Press, 2008. (odabrana poglavlja)
 6. Barbara Vanderlinden i Elena Filipovic (ur.), The Manifesta decade: debates on contemporary art exhibitions and biennials in post-wall Europe. Massachusetts: MIT Press, 2005.
 7. Rosalyn Deutsche, Art and Public Space: Questions of Democracy, Social Text br. 33 (1992.):
 8. Brian O'Doherty, Inside the White Cube : The Ideology of the Gallery Space. Berkeley, LA, London, University of California Press, 1976
 9. Zoya Kocur i Simon Leung (ur.), Theory in Contemporary Art since 1985, Blackwell Publishing, 2005.
 10. 12. Christiane Paul, Context and Archive: Presenting and Preserving net-based Art. (Omega)
Dopunska literatura
 1. Prezentacije i sažeci predavanja na mrežnim stranicama (Omega)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar