Naziv
Lirika novije hrvatske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
77915
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Na izabranome korpusu kanonskih tekstova hrvatskih autora od ilirizma do danas daje se pregled lirike, njezina tipologija, obilježja i kontekstualizacija s obzirom na autorske opuse, stilove, žanrove i tradiciju. Izabrani korpus temelji se na glavnim antologijama nacionalnoga pjesništva kao jednome od oblika njihove reprezentacije i kanonizacije.
Sadržaj
 1. Evidencija, upoznavanje s kolegijem, njegovim sadržajem, kriterijima izbora korpusa, načinom rada i ciljem - O pojmu lirike
 2. Kratki pregled lirike novije hrvatske književnosti (od ilirizma/romantizma do danas)
 3. Štoos, Mihanović… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 4. I. Mažuranić, Vraz, Preradović… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 5. Šenoa…- Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 6. Kranjčević… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 7. Matoš, Vidrić… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 8. Nazor, Domjanić, Galović, HML 1914. - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 9. A. B. Šimić, Ujević, Krleža… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 10. Cesarić, Tadijanović, Kovačić, Šop… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 11. Vida, Kaštelan, Parun... - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 12. Mihalić, Pupačić, Slamnig… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i iterpretacija
 13. Dragojević, Maruna, Maković, Maleš, Žagar… - Amblematske (antologijske) pjesme - Čitanje, analiza i interpretacija
 14. S. A. Ewin, M. Pogačar i najmlađi pjesnici, HML 1-2, 2014-15.… - Amblematske (antologijske) - Čitanje, analiza i interpretacija
 15. Zaključak: glavna obilježja hrvatske lirike, teme, lirski subjekt, prozodija, žanrovi, paradigme, status unutar sustava novije hrvatske književnosti, tendencije - Predrok

Ishodi učenja
 1. Ovladavanje postupkom čitanja lirske pjesme
 2. Stjecanje uvida u kanon hrvatske lirike od romantizma do danas
 3. Razvijanje sposobnosti izražavanja i akademskog komuniciranja
 4. Lirika i život
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
Pisanje tesktova i eseja

Obavezna literatura
 1. Kravar, Z. – Maroević, T., Lirika, u: Enciklopedija hrvatske književnosti, 1, Zagreb 2010: 516-524
 2. Culler, J., Retorika, poetika i pjesništvo, u: Književna teorija – vrlo kratak uvod, Zagreb 2001: 83-96 – Prev. F. i M. Hameršak
 3. Brešić, V., Lirika, u: Hrvatska književnost 19. st., Zagreb 2015: 55-77
 4. Brešić, Vinko, Antologija, u: Enciklopedija hrvatske književnosti, 1, Zagreb 2010: 46-49 ili u: Teme novije hrvatske književnosti, Zagreb 2001: 161-178
Dopunska literatura
 1. Brešić, Vinko, Pjesnici hrvatske moderne, Zagreb 2003.
 2. Jurić, Slaven, Počeci slobodnoga stiha, Zagreb 2006.
 3. Kravar, Zoran, Stih i kontekst. Teme iz povijesti hrvatskoga stiha, Split 1999.
 4. Milanja, Cvjetko, Hrvatsko pjesništvo 1900. – 1950. – novosimbolizam, dijalektalno pjesništvo, Zagreb 2008.
 5. Milanja, Cvjetko: Doba razlika, Zagreb 1991.
 6. Milanja, Cvjetko: Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma, Zagreb 2000.
 7. Mrkonjić, Zvonimir: Suvremeno hrvatsko pjesništvo. Razdioba, Zagreb 1971.
 8. Rimay, Tea, Pjesma u prozi, Zagreb 1997.
 9. Stamać, Ante, Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb 1977.
 10. Vuković, Tvrtko: Tko je u razredu ugasio svjetlo? Zagreb, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar