Naziv
Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofska pitanja "revolucionarne 1968."
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184197
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Uvodno predavnje o '68 - tkz. sudenskoj revoluciji
 3. Predavanje o konceptualnim premisama i izvorima '68
 4. Predavnje o Marcuseu i 1968
 5. Predavanje o dominantnim filozofskim temama i problemima na prijelazu šezdesetih na sedamdesete
 6. studenska izlaganja - seminari - na temu Marcusea
 7. studenska izlaganja - seminari o Marcuseovom djelu "Čovjek jedne dimezije"
 8. studenska izlaganja - seminari o Marcuseovom djelu "Čovjek jedne dimezije"
 9. studenska izlaganja - seminari o Marcuseovom djelu "Čovjek jedne dimezije"
 10. 1968 u Francuskoj
 11. Predavanje i studenstko izlaganje sminara s temom: Tronti i operaizam, (1968 u Italiji )
 12. Predavnje 1968 na području bivše Jugoslavije i Praxis filozofija
 13. Studensko izlaganje seminara, tema, 1968 na području bivše Jugoslavije i Praxis filozofija
 14. studentsko izlaganje o Althusser (Antihumanizam vs, Humanizam)
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Biti u stanju kritički prosuđivati
 2. Zanti argumentirati svoje mišljenje
 3. Prepoznati i definirati osnovne filozofske tendencije koje su nastale i dominirale u pokretima 68
 4. Osmisliti i izvesti prezentaciju seminarskog rada pred publikom.
Metode podučavanja
Predavanja Ex-catedra Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari
Metode ocjenjivanja
ocjena iz individualnih grupnih seminara ocjena prezentacije

Obavezna literatura
 1. Marcuse H., Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva (1964), “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1989, (ili bilo koje drugo izdanje).
 2. Marcuse H. Represivna tolerancija, u: Čemu, god. X/2011, br. 20, str. 60-78
 3. Tronti M., Operai e capitale, Einaudi, Torino 1965, ( engleski prijevod Workers and Capital)
 4. „PRAXIS“, god. 1969, br. 1/2 – jun-lipanj 1968: dokumenti
 5. Reich W., Spolna revolucija: prilog karakternoj samoupravi čovjeka, Naprijed, Zagreb, 1985
Dopunska literatura
 1. E. Fromm, Revolucija nade: za humanizaciju tehnike (1968), Beograd, 1978
 2. Hal Draper, The Two Souls of Socialism, Berkeley 1966
 3. Hal Darper, Berkeley, the new student revolt New York, Grove Press, Berkeley 1965
 4. Lorenzo Milani (ur.), Lettera a una professoress, LEF, Firenze 1967
 5. Althusser L. Za Marxa (1965), Nolit, Beograd, 1971, (ili bilo koje drugo izdanje).
 6. Fromm E., Revolucionarni karakter, u: „Autoritet i porodica“, god 1984, str., 109-126
 7. Kosik K., Dijalektika konkretnog, Prosveta Beograd, 1967
 8. Marcuse H., An essay on liberation, The Penguin Press, London 1969
 9. Marcuse H., Carstvo slobode i carstvo nužnosti. Jedno preispitivanje, u: „Praxis“ god., 1969, br. 1-2, str. 19-24
 10. E. Fromm, Revolucija nade: za humanizaciju tehnike (1968), Beograd, 1978
 11. Vranicki P., Historija marksizma, ckade, Zagreb, 1987, (I i II tom).

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar