Naziv
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
140107
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je seminara upoznati studente s klasičnom ontologijskom problematikom i suvremenim ontologijskim teorijama putem obrade filozofijskog rada Ernsta Blocha u vidu suvremenih društveno-političkih fenomena. Ernst Bloch bio je osebujan filozof 20. stoljeća, na razmeđu mnogih intelektualnih struja i kao svjedok burnim političkim promjenama u drugoj polovici 20. stoljeća, uključujući i na prostoru bivše Jugoslavije, na kojem je bio blizak s krugom filozofa iz tzv. Praxis škole mišljenja. Širokog dijapazona artikuliranih problema i zanimljivih studija korisnih kako po uvidu u povijest i razumijevanje filozofskog kanona, tako i po sintetičkim idejama jer je u svom radu povezivao Hegelove i Marxove ideje s kršćanskim misticizmom i psihoanalizom, Blochova filozofska materija korisna je za uspješno snalaženje u učenju filozofskog kanona te njegovom povezivanju sa suvremenim teorijama i primjenom u ispitivanju društvene sadašnjice.
Sadržaj
 1. Uvodna priprema
 2. Djelovanje Ernsta Blocha I: povijesno-politički kontekst
 3. Djelovanje Ernsta Blocha II: filozofski kontekst i utjecaji
 4. Artikulacija osnovne pojmovne mreže u filozofiji Ernsta Blocha I
 5. Artikulacija osnovne pojmove mreže u filozofiji Ernsta Blocha II
 6. Blochov logikon i ljudski razum: između objektivizma i idealizma.
 7. Višeslojna dijalektika I: teorija višesvjetovne povijesti.
 8. Višeslojna dijalektika II: problem (političkog) ekstremizma.
 9. Sloboda i poredak I: Tama životnog Sada vs. prezentizam i eternalizam
 10. Sloboda i napredak II: Kraljevstvo ovdašnje i volja za životom
 11. Sloboda i poredak III: prirodni zakon i emancipacija
 12. Utopijski mesijanizam I: otuđenje i princip nada
 13. Utopijski mesijanizam II: utopijski realizam
 14. Utopijski mesijanizam III: antiutopizam
 15. Zaključna rasprava i priprema za seminar „Ernst Bloch i suvremena ontologija II“

Ishodi učenja
 1. Studenti će dobiti uvid u kontroverzije novije i suvremene filozofije.
 2. Studenti će moći razumjeti kontekst Blochove filozofije.
 3. Studenti će moći propitivati zastarjelosti/aktualnosti Blochove filozofije.
 4. Studenti će moći koristiti Blochovu filozofiju za promišljanje današnjeg društva.
Metode podučavanja
referati i diskusija
Metode ocjenjivanja
evaluacija studentskih aktivnosti na satu

Obavezna literatura
 1. Ernst Bloch, Princip nada, sv. 1–3, Naprijed, Zagreb 1981.
Dopunska literatura
 1. Ernst Bloch, Freiheit und Ordnung: Abriss der Socialutopien. Mit Quellentexten, Rowohlt, Reinbek b. Hamburg 1969.
 2. Ernst Bloch, Temeljna filozofijska pitanja I.: uz ontologiju još-ne-bitka – predavanje i dvije rasprave, Veselin Masleša, Sarajevo 1978.
 3. Ernst Bloch, Experimentum mundi: pitanje – kategorije izvlačenja i saznavanja – praksa, Nolit, Beograd 1980.
 4. Ernst Bloch, Oproštaj od utopije? – predavanja, Izdavački centar Komunist, Beograd 1986.
 5. Ernst Bloch, Duh utopije, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1982.
 6. Josip Brkić (ur.), Čemu još filozofija, Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1982.
 7. Beat Dietschy, Doris Zeilinger, Rainer E. Zimmermann (ur.), Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, De Gruyter, Berlin 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar