Naziv
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148119
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar Ontologija demokracije II nastavak je seminara Ontologija demokracije I. U seminaru Ontologija demokracije I naglasak je bio na promišljanju ontologije demokracije na aktualnim primjerima: kritičkom promišljanju Heideggerove političke ontologije u svjetlu izlaska Crnih bilježnica te islamske političke teologije u kontekstu recentnih bliskoistočnih sukoba. U seminaru Ontologija demokracije II otvorit će se pitanje odnosa pojedinca i mnoštva. U tom smislu, u prvom dijelu seminara, na temelju djela Pobuna masa José Ortega y Gasseta, promotrit će se početak raščlambe i kritike čovjeka-mase koji upravo kroz demokratizaciju društva ulazi u politički prostor. U nastavku na navedeno, studenti će imati prilike kritički sagledati Ortega y Gassetin odgovor na pitanje: „Tko vlada svijetom?“. Na tragu postavljenog pitanja o rušenju poretka vrline uslijed demokratske pojavnosti čovjeka-mase, u drugom dijelu seminara, otvorit će se problematika kraja autoriteta na način na koji je izlaže Alain Renaut. Uloga autoriteta razmotrit će se na različitim društveno-političkim razinama, od autoriteta vlasti, autoriteta odgoja, funkcije kažnjavanja i sudstva pa sve do recentne problematike preobrazbe medicinske moći. U završnoj raspravi napravit će se komparacija Ortega y Gassetine kritike masa i Renautovog promišljanja posljedica kraja autoriteta te će se cjelokupna problematika, imajući u vidu predhodne seminare iz Ontologije demokracije, rastumačiti u okviru ontološke pojmovne aparature, ponajviše odnosa pojedinačnog i općeg, principa hijerarhije, dihotomije teorije i prakse, te (ne)mogućnosti nadilaženja metafizičkih pretpostavki (suvremenog) društva.
Sadržaj
 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima kolegija i načinu rada. Kratak opis osnovne ideje i svrhe kolegija.
 2. Pobuna masa
 3. Početak raščlambe čovjeka-mase.
 4. Život plemstva i život puka.
 5. Mase i nasilje.
 6. Tko vlada svijetom?
 7. Kraj autoriteta?
 8. Pitanje autoriteta u demokratsko doba.
 9. Vlast i autoritet.
 10. Vlasti bez autoriteta?
 11. Autoritet religije.
 12. Kraj političara?
 13. Rušenje roditeljskog autoriteta?
 14. Koga kazniti?
 15. Preobrazba medicinske moći.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razviti kritičko mišljenje prema prihvaćenim ontološkim pozicijama
 2. Studenti će razmatrati suvremene filozofijske fenomene kategorijalnim aparatom ontologije
 3. Studenti će kroz diskusiju moći kritički preispitati temeljne ontološke kategorije iznesene u predavanjima
 4. Studenti će izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 5. Studenti će 7. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Predavanje, studentska izlaganja, rasprava, interaktivne i participativne metode rada
Metode ocjenjivanja
Studentska evaluacija, provjera znanja tokom predavanja, konzultacije sa studentima, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. José Ortega y Gasset, Pobuna masa, Zagreb: Golden marketing, 2003.
 2. Alain Renaut, Kraj autoriteta, Zagreb: TIM press, 2015.
Dopunska literatura
 1. Hannah Arendt, Politički eseji, Zagreb: Antibarbarus, 1996. (esej: Što je autoritet?)
 2. Erich Fromm, Autoritet i porodica, Zagreb/Beograd: Naprijed/Nolit 1984.
 3. Franz Neumann, Demokratska i autoritarna država, Zagreb: Naprijed, 1992.
 4. Michel Foucault, Što je autor?, Zagreb: Jesenski i Turk, 2015
 5. Michel Foucault, Vladanje sobom i drugima, Zagreb: Antibarbarus, 2010 (knjiga 1)
 6. Platon, Država, Zagreb: Naklada Jurčić, 1997.
 7. Aristotel, Politika, Zagreb: Globus/Liber, 1988.
 8. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu: za razumijevanje naše epohe, Split: Verbum, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 24. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 32. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 33. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 38. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 44. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 45. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 46. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 53. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 54. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar