Naziv
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
160776
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje i razumijevanje ideje kanona i klasika u povijesti zapadnoeuropske književnosti.
Sadržaj
 1. Opis kolegija (pojmovi čitanja i klasika), uvod u literaturu
 2. Čitanje i Čitatelj
 3. Pojmovi: klasici, klasična književnost, tradicija
 4. Ideja kanona: kriteriji, kulturalna geografija, nacionalno i univerzalno
 5. Zapadni kanon
 6. Kanonizacija hrvatske književnosti
 7. Narodni duh književnosti : Homer: Ilijada / Odiseja
 8. Carstvo i junački ep: Vergilije: Eneida
 9. Književnost kao univerzum: Dante: Božanstvena komedija
 10. Ideja „oca“ književnosti: Marulić, Marko: Judita
 11. Književnost kao stvarnost: Balzac: Ljudska komedija
 12. Antiklasicističke i manirističke poetike
 13. Oblici kanonizacije moderne i suvremene književnosti
 14. Pitanja evaluacije književnog djela: umjetnost izvan kanona i tradicije
 15. Zaključna razmatranja i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Definirati ideje kanona i klasika uz pomoć primjerene književnoteorijske pojmovne aparature.
 2. Opisati mjesto i značenje pojmova kanona i klasika u povijesti svjetske književnosti.
 3. Nabrojiti ključne kanonske autore / klasike u povijesti svjetske književnosti, navesti njihova njihova temeljna djela te opisati postupke i razloge njihove kanonizacije.
 4. Analizirati odabrane kanonske/klasične književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti, kao i postojećim predodžbama o idejama kanona i klasika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne teorije, Zagreb 1997.
 2. Compagnon, Antoine: Demon teorije, Zagreb 2007.
 3. T.S.Eliot: Tradicija i individualni talent, Zagreb, 1999.
 4. Brlek, Tomislav: Lekcije. Studije o modernoj književnosti, Zagreb 2015.
 5. Sto najvećih djela svjetske književnosti, ur. Antun Šoljan Zagreb 1972.
 6. Bloom, Harold: The Western Canon, 1994.
 7. Slabinac, Gordana: Sugovor s literarnim đavlom, Zagreb 2006.
 8. Lukacs, G.: Teorija romana, Sarajevo 1990.
 9. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd 1989.
 10. Curtius, E.R.: Eseji iz europske književnosti, Sarajevo 1964.
 11. Curtius, E.R.: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb 1990.
 12. Čale-Zorić: pogovor izdanju Dante Alighieri, Djela, Zagreb, 1976.
 13. Tomasović, Mirko: Marko Marulić Marul, Zagreb 1999.
 14. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb 2004.
 15. Hocke, G. R.: Manirizam u književnosti, Zagreb 1984.
Dopunska literatura
 1. Assmann, Jan: Kulturno pamćenje, Zenica, Vrijeme, 2005.
 2. Biti, Vladimir : Strano tijelo pripovijesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2000.
 3. Bourdieu, Pierre / Passeron, Jean Claude: The Inheritors, French Students and Their Relations to Culture, Chicago and London, University of Chicago Press, 1979.
 4. Bourdieu, Pierre: Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Editions du Seuil, 1992.
 5. Bourdieu, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Ed. de Minuit, 1979.
 6. Držić, Marin: Djela, priredio F. Čale, Zagreb, Sveučilišna naklada/Liber, 1979.
 7. Kombol, Mihovil: Povijest hrvatske književnosti do preporoda, Zagreb, 1961. (II izdanje)
 8. Le Goff, Jacques: Histoire et mémoire, Gallimard, Paris 1988.
 9. Le Goff, Jacques (2017); Treba li nam periodizacija?
 10. Novak, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti. Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike 1604. Zagreb, Antibarbarus, 1997.
 11. Novak, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb, Golden marketing, 2003.
 12. Pomian, Kryysztof (1999): Sur l'histoire, Gallimard, Paris

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar