Naziv
Povijest filozofije - seminar Empedoklo
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184199
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
U kolegiju će se čitati i tumačiti sačuvani fragmenti Empedoklovih epova. U središtu pažnje bit će Empedoklov nauk o četirima korijenima (rhizai): ognju, uzduhu, vodi i zemlji, te o dvjema silama prisnosti i razdora koje ih miješaju i razdvajaju u vječnom kružnom kretanju, nauk o postanku i rasporedu cjeline bivajućih, zatim nauk o spoznaji, nauk o rađanju i naravi onoga živog, te nauk o duši i njenom ponovnom utjelovljenju. Nasuprot tradicionalnom razdvajanju „kosmološkog“ (O bivanju) i „etičkog“ (Očišćenja) nauka, zadaća je pokazati jedinstvo Empedoklove mudrosti. Tomu je pridonijelo i otkriće novih Empedoklovih tekstova u tzv. Strasbourškom papirusu, koji će se također obrađivati u seminaru.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Empedoklovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Empedoklovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Diels H. / Kranz, W. (izd.), Predsokratovci. Fragmenti I, Zagreb, 1983.
Dopunska literatura
 1. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I, Zagreb, 2006.
 2. Primavesi, O., Empedokles Physika I. Eine Rekonstruktion des zentralen Gedankengangs, Berlin – New York, 2008.
 3. Trépanier, S., Empedocles. An Interpretation, New York – London, 2004.
 4. Inwood, B., The Poem of Empedocles, A Text and Translation with an Introduction, Toronto 2001.
 5. Martin A. / Primavesi, O. (Hrsg.), L’Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv. 1665–1666). Introduction, édition et commentaire, Berlin – New York, 1999.
 6. Wright, M. R. (Hrsg.), Empedocles: The Extant Fragments, New Haven, 1981.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar