Naziv
Povijest filozofije - seminar: Platon, Politeja
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184202
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Težište će u seminaru biti stavljeno na središnje knjige Platonove Politeje, to jest na VI. i VII. knjigu, u kojima se najprije izlaže narav filozofa, a zatim slijede prispodoba sa Suncem, prispodoba s crtom i prispodoba s pećinom te naposljetku izlaganje sustava znanja i tomu primjerenog sustava obrazovanja, s posebnim naglaskom na dijalektiku kao najviše znanje i njemu podređena matematička znanja. Seminar ima zadaću pokazati kako se u Platona etički i politički pojam pravednosti i dobrote temelji u ontologičkom pojmu, koji se odnosi na ideju pravednosti i ideju dobrote. U središtu pažnje naći će se Platonov „nauk o idejama“ i ustroj dijalektičkog istraživanja ideja kako je izložen u Politeji, Platonovo poimanje istine, odnos između duševnih moći razabiranja i stupnjeva bitka bića, te odnos između onoga bivajućeg i ideja kao istinskog bitka.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Platonovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Platonovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb, 2009.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, D., Ideja Dobra – Platonova Politeia VI-VII, Demetra, Zagreb, 1995.
 2. Ferrari, G. R. F. (ed.), The Cambridge Companion to Plato's Republic, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 3. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije IV, Naklada Jurčić, Zagreb, 2007.
 4. McPherran, M. (ed.), Plato's Republic. A Critical Guide, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
 5. Šegedin, P., Pojam uma u Platona, Matica hrvatska, Zagreb, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar