Naziv
Prevodilački seminar iz makedonskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
170302
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kompetentno ovladavanje makedonskim jezikom na višim razinama pisane i govorne komunikacije. Čitanje, slušanje, razumijevanje i prepričavanje tekstova različitih funkcionalnih stilova, te prevođenje publicističkih i administrativnih tekstova.
Sadržaj
 1. Prevođenje tekstova književno-umjetničkog funkcionalnog stila - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 2. Prevođenje tekstova književno-umjetničkog funkcionalnog stila - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 3. Prevođenje tekstova književnoo-umjetničkog funkcionalnog stila - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 4. Prevođenje tekstova publicističkog stila iz hrvatskog i makedonskog tiska - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 5. Prevođenje tekstova publicističkog stila iz hrvatskog i makedonskog tiska - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 6. Prevođenje tekstovavin publicističkog stila iz hrvatskog i makedonskog tiska - analiza i usporedbe među makedonskog i hrvatskog
 7. Prevođenje tekstova znantsvenog stila
 8. Prevođenje tekstova znantsvenog stila
 9. Prevođenje tekstova znantsvenog stila
 10. Prevođenje tekstova administrativnog stila - potvrde, zahjevi, dokumenti, zakoni
 11. Prevođenje tekstova administrativnog stila - potvrde, zahjevi, dokumenti, zakoni
 12. Prevođenje tekstova administrativnog stila - potvrde, zahjevi, dokumenti, zakoni
 13. Pisanje eseja
 14. Kontrola i vježba
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Analizirati i tumačiti specifičnosti makedonskog jezika u odnosu na hrvatski i/ili jezik svoje druge studijske grupe.
 2. primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološki instrumentarij u kontekstu tumačenja makedonskog kao analitičnog u odnosu na hrvatski kao sintetični jezik
 3. komunicirati na makedonskom o temama vezanim uz područje interesa
 4. prepoznati greške, napravljene u pisanoj i govornoj komunikaciji te ih ispraviti
 5. samostalno prevoditi sa makedonskog na hrvatski tekstove administrativnog i publicističkog stila.
Metode podučavanja
Analiza i prijevod tekstova svih funkcionalnih stilova s makedonski na hrvatski.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Бојковска, С. et al (2008) Општа граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Просветно дело
 2. Минова-Ѓуркова, Л. (ur.) (2001). Македонски јазик за средното образование, Скопје: Просветно дело
 3. Dijana Vlatković,Borjana Prošev Oliver, Rječnik hrvatsko-makedonski, Zagreb: Matica Makedonaca U Hrvatskoj, 2015
 4. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура
Dopunska literatura