Naziv
Prevoditelj i računalo
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
140253
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje polaznika s uporabom računalnolingvističkih spoznaja u postupku prevođenja uz poseban osvrt na jezične resurse i alate te i njihovu praktičnu primjenu.
Sadržaj
 1. Primjena računalnojezičnih resursa i alata u prevođenju.
 2. Digitalno pohranjeni i pretraživi rječnici i leksičke baze podataka koji umnogome olakšavaju prevoditeljski rad, kao i računalno pretraživi korpusi koji dopuštaju uvid u jezičnu porabu kad to rječnici ne mogu u potpunosti osigurati.
 3. Paralelni korpusi i njihova uporabu koja, u konačnici, rezultira prijevodnom memorijom (translational memory).
 4. Uporaba paralelnih korpusa u razvijanju sustava za statističko i oprimjereno strojno prevođenje.
 5. Kolokvij 1
 6. Alati za pronalaženje naziva i termina u tekstovima.
 7. Pomagala za strojno potpomognuto prevođenje (machine aided translation).
 8. Upoznavanje s prevoditeljskom radnom stanicom Trados.
 9. Sustavi za strojno prevođenje (machine translation).
 10. Praktičan rad s računalno podržanim jezičnim resursima.
 11. Praktičan rad s barem jednim (komercijalnim) sustavom za strojno prevođenje.
 12. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Nabrojati vrste jezičnih tehnologija i navesti njihova područja primjene;
 2. Demonstrirati specifičnosti i prednosti uporabe računala u jezikoslovlju;
 3. Razlikovati sustave za strojno prevođenje od sustava za strojno potpomognuto prevođenje;
 4. Razlikovati pojedine tipove sustava za strojno prevođenje te nabrojati prednosti i nedostatke svakoga od njih;
 5. Učinkovito se služiti jezičnih resursima i alatima pri prevođenju;
 6. Argumentirati zašto je razvitak jezičnih tehnologija neophodan za očuvanje jezične raznolikosti;
 7. Stručno komunicirati s kolegama znanstvenicima i sa širom zajednicom o problematici jezičnih tehnologija u prevođenju;
 8. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja jezičnih tehnologija u prevođenju.
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, rad u računalnoj učionici, rješavanje zadataka.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji; bodovanje zadataka; bodovanje prisutnosti na nastavi. Studenti koji prikupe 95% i više bodova imaju pravo na upis ocjene izvrstan (5) bez polaganja ispita. U protivnome, studenti su dužni pristupiti pismenome ispitu, a ispitni se rezultat zbraja s bodovima ostvarenim tijekom semestra, te se na temelju aritmetičkog prosjeka izračunava ocjena.

Obavezna literatura
 1. Arnold et al. (2002), Machine Translation: an Introductory Guide, (http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/MTbook/).
 2. Atkins, B. T. S.–Zampolli, A. (eds.) (1994) Automating the Lexicon, Oxford University Press. (odabrani članci)
 3. EAMT (European Association for Machine Translation) Archive, (http://www.eamt.org/archive)
 4. Sager, Juan C. (2000) Language Engineering and Translation, Benjamins.
 5. Tadić, Marko (2003) Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Exlibris, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Ooi, B. Y. (1998) Computer Corpus Lexicography, EUP. (odabrana poglavlja)
 2. Sager, Juan C. (1996) A Practical Course in Terminology Processing, Benjamins.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij