Naziv
Prijevodne vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124489
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Usmena i pismena obrada dužih i složenijih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova.
 2. Razumijevanje, prepričavanje, raščlanjivanje teksta.
 3. Prepoznavanje stilskih obilježja i strukturiranosti teksta.
 4. Konverzacija i diskusije o zadanim temama.
 5. Vježbanje pismenoga izražavanja, pisanje sastavaka na zahtjevnije teme.
 6. Uvid u tehnike usmenoga i pismenog prevođenja. Konsekutivno i simultano prevođenje.
 7. Naglasak kolegija je na prevođenju stručnih i beletrističkih tekstova sa
 8. slovačkoga na hrvatski jezik te kraćih tekstova s hrvatskoga na slovački
 9. jezik, kao i na vježbanju konsekutivnoga i simultanog prevođenja.
 10. Samostalna studentska usmena izlaganja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti stečena znanja i donositi samostalne odluke u prevođenju zahtjevnijih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te jednostavnijih beletrističkih tekstova na slovački jezik;
 2. znati će se služiti različitim rječnicima i jezičnim priručnicima;
 3. moći će identificirati razne prevoditeljske postupke u prijevodnom tekstu;
 4. komentirati tekst s lingvostilističkoga i kulturološkoga gledišta,
 5. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja,
 6. samostalno napisati opsežniji strukturirani tekst o složenim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil;
 7. diskutirati na zadanu temu na slovačkom jeziku i prezentirati svoje stavove.
Metode podučavanja
Uz kraća izlaganja i mentorski rad, predviđa se grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i alata te interneta.
Metode ocjenjivanja
Usmene i pismene provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, proširivanje vokabulara, gramatičke i pravopisne vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni obraditi dvije knjige iz ponuđene literature u seminarskim radovima te prevesti dogovoreni broj kartica teksta s hrvatskoga jezika na slovački. Završna ocjena formira se na temelju ispunjenih zadataka tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2007.
 2. Pavlović, N.: Uvod u teorije prevođenja. Zagreb 2015.
 3. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava 2003.
 4. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 5. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 6. Mistrík, J.: Štylistika, Bratislava 1984.
 7. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 8. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2000.
 9. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
 10. online rječnici
Dopunska literatura
 1. Bassnett, Susan: Translation Studies. Third Edition. New York 2002.
 2. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin 2004.
 3. Findra, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin 2005.
 4. Grgić Maroević, I.: Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije. Zagreb 2009.
 5. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 6. Hochel, B.: Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
 7. Keníž, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava 1986.
 8. Ladmiral, J.-R., Kako prevoditi: teoremi za prevođenje. Zagreb 2007.
 9. Mikšić, V.: Interpretacija i prijevod. Zagreb 2011.
 10. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
 11. Premur, K.: Teorija prevođenja. Dubrava 1998.
 12. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije. Zbornik HDPL-a. Ur.: J. Mihaljević Djigunović – N. Pintarić. Zagreb 1995.
 13. Suwara, B.: O preklade bez prekladu. Bratislava 2003.
 14. Vajdová, Libuša: Sedem životov prekladu. Bratislava 2009.
 15. Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij