Naziv
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
184282
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s genezom humanističkog pokreta, procesom njegova širenja u Dalmaciju te ulogom koju je igrao u društveno-političkom životu dalmatinskih komuna tijekom dugog 15. stoljeća.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija
 2. Humanistički pokret: geneza i difuzija
 3. Dalmacija iz perspektive metropole
 4. Dalmacija iz perspektive birokrata i učitelja
 5. Humanistički pokret i dalmatinska komunalna društva
 6. Dalmatinski humanisti u svijetu
 7. Marko Marulić: formiranje humanističkog autora
 8. Humanistička kultura knjige: rukopisi (Arhiv HAZU)
 9. Humanistička kultura knjige: tisak (Knjižnica HAZU)
 10. Rod, stalež, komuna
 11. Odnos prema mletačkoj vlasti
 12. Barbari pred vratima
 13. Nacionalni horizonti
 14. Pitanje jezika
 15. Zaključna rasprava: Dalmatinski humanizam u kontekstu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti značaj humanističkoga pokreta za razvoj europske i hrvatske kulture i znanosti.
 2. Studenti će moći objasniti proces širenja humanističkoga pokreta u Dalmaciju i njegov utjecaj na kulturni i društveno-politički život komuna i šire regije.
 3. Studenti će moći interpretirati prevedena humanistička djela u književnom i društveno-političkom kontekstu.
 4. Studenti će moći identificirati temeljne značajke razvoja humanističkoga pokreta u Dalmaciji u odnosu na druge centre u široj regiji (Dubrovnik, Hrvatska, Ugarska, Venecija).
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od jednog sata predavanja i jednog sata seminara tijekom kojeg se analiziraju odabrana humanistička djela u hrvatskom prijevodu. Predviđena je i terenska nastava, u obliku posjeta Arhivu i Knjižnici HAZU, kako bi se studenti mogli bolje upoznati s humanističkom kulturom knjige.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u raspravi. Uz to svaki će student održati jedan referat o odabranom humanistu ili humanističkom djelu, te na kraju o toj temi napisati i manji seminarski rad. Studenti latinskog jezika svoju će obvezu vezanu uz seminarski rad odraditi prijevodom odabranog humanističkog djela na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Revest, Clémence. “Rođenje humanizma.” Europski glasnik 19 (2014): 45–78.
 2. Raukar, Tomislav. “Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća.” U Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Tomislav Raukar, 141–212. Split: Književni krug, 2007.
 3. Glavičić, Branimir. “Hrvatski latinizam.” U Hrvatska i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, sv. 2, ur. Eduard Hercigonja, 403–419. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar