Naziv
Slovenska povijest u ranome novom vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
186948
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje sa slovenskom poviješću ranoga novog vijeka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Razumijevanje promjena slovenske povijesti tijekom ranoga novog vijeka
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad

Obavezna literatura
  1. Peter Štih, Vasko Simoniti: Slovenska povijest do prosvjetiteljstva. Sa slovenskoga prevela Anamarija Paljetak. Zagreb: Matica hrvatska, 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar