Naziv
Slovenski jezik 5
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
87021
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Slovenski jezik 5 je unutar studija slovenistike jedan od izbornih kolegija kojim se studenti osposobljavaju za dodatno ovladavanje govorenjem i pisanjem slovenskim jezikom.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Stjecanje usmene i pismene kompetencije više razine – student pri slušanju prati i razumije sugovornika te se snalazi u analizi i razgovoru o različitim tipovima tekstova.
Metode podučavanja
Metoda rada u paru i u skupini te metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Usmeni kolokvij na kraju semestra.

Obavezna literatura
  1. Originalni tekstovi priređeni za jezičnu i sadržajnu analizu.
  2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.
  3. A. Peti Stantić: Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura