Naziv
Suvremena filozofska terminologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184204
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studentica i studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja određuje različite suvremene teorijske pravce i discipline. To je pretpostavka za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranje vlastitog mišljenja. Naglasak je na razvoju sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Theodor W. Adorno i Frankfurtska škola kritičke teorije
 3. Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija (odabrana poglavlja)
 4. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: a) „Novi oblici kontrole”
 5. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: b) „Paraliziranje kritike: društvo bez opozicije”
 6. Perry Anderson, Razmatranja o „zapadnom marksizmu”, a) „Nastanak zapadnog marksizma”
 7. Perry Anderson, Razmatranja o „zapadnom marksizmu”, b) „Formalne promene”
 8. Michel Foucault, Rođenje biopolitike, a) „Predavanje od 10. siječnja 1979.”
 9. Michel Foucault, Rođenje biopolitike, b) „Predavanje od 17. siječnja 1979.”
 10. Michael Hardt i Antonio Negri, Imperij, a) „Biopolitička proizvodnja”
 11. Michael Hardt i Antonio Negri, Imperij, b) „Svjetski poredak”
 12. Jacques Derrida, Pisanje i razlika, a) „Struktura, znak i igra u diskurzu humanističkih znanosti”
 13. Jacques Derrida, Pisanje i razlika, b) „Od uže do opće ekonomije. Bezrezervni hegelijanizam”
 14. Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja a) „Kritika političke ekonomije znaka” b) „Simbolička razmjena i smrt”
 15. Sistematizacija i zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Moći argumentirati svoje mišljenje. 
 2. Biti u stanju kritički prosuđivati.
 3. Objasniti razlike pojedinačnih suvremenih filozofija.
 4. Osmisliti, oblikovati i izvesti prezentaciju pred publikom.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara ocjena iz grupnog seminara ocjena iz grupne prezentacije usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. • Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju (prvih 10 poglavlja)
 2. • Michael Hardt i Antonio Negri: Imperij (1.1., „Svjetski poredak”, 1.2. „Biopolitička proizvodnja”, 1.3. „Alternative unutar imperija”, 2.1. „Dvije Europe, dvije modernosti”)
 3. • Judith Butler: Nevolje s rodom (prvo poglavlje)
 4. • Perry Anderson: Razmatranja o „zapadnom marksizmu” („Nastanak zapadnog marksizma” i „Formalne promene”)
Dopunska literatura
 1. • Arendt, H., Izvori totalitarizma
 2. • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države
 3. • Badiou A., Manifest za filozofiju
 4. • Beauvoir, S., Drugi spol
 5. • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?
 6. • Derrida, J., Politike prijateljstva
 7. • Eagleton, T., Teorija i nakon nje
 8. • Fanon, F., Prezreni na svijetu
 9. • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija
 10. • Foucault, M., Rođenje biopolitike
 11. • Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije
 12. • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam
 13. • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost
 14. • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa
 15. • Nagel, Th., Što sve to znači?
 16. • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 13. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 14. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 27. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 34. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar