Naziv
Suvremeni turkijski narodi i jezici
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
50997
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje općih i posebnih znanja o suvremenim turkijskim narodima i jezicima.
Sadržaj
 1. Turkijski narodi nakon raspada SSSR-a u kolovozu 1991.: Ruska Federacija i ZND.
 2. Nezavisne turkofone države (1)
 3. Nezavisne turkofone države (2)
 4. Nezavisne turkofone države (3)
 5. Nezavisne turkofone države (4)
 6. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (1)
 7. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (2)
 8. Turkofone republike, autonomne oblasti i manjine u Ruskoj Federaciji (3)
 9. Turkofone manjine u Kini
 10. Turkofone manjine u Iranu i Afganistanu
 11. Turkofone manjine u arapskim zemljama
 12. Turkofone manjine jugoistočne Europe
 13. Turci u europskim zemljama: od gastarbeitera do „europskih Turaka“
 14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti, opisati i klasificirati suvremene turkijske narode
 2. Nabrojiti, opisati i klasificirati jezike i književne idiome suvremenih turkijskih naroda
 3. Preispitati i argumentirano obrazložiti tzv. altajsku hipotezu.
 4. Nabrojiti i opisati suvremene turkijske narode i republike u Ruskoj Federaciji te neovisne države u središnjoj Aziji
 5. Nabrojiti i opisati turkofone narode u zemljama u kojima imaju status manjine (Iran, Afagistan, Irak, Kina, Moldova, Ukrajina, balkanske zemlje)
 6. Procijeniti i kritički povezati političke, društvene, gospodarske i vjerske aspekte suvremenih turkijskih naroda i turkofonih manjina
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Bainbridge, M. (1993), The Turkic Peoples of the World, London
 2. LanguagesandcultureofTurkicpeoples (1998) / ed. by Marek Stachowski/. Kraków: Ksie̜garnia Akad.
 3. Warren Hostler, Ch. (1993), TheTurksofCentralAsia. Westport, Conn. [u.a.]: Praeger
Dopunska literatura
 1. Čaušević, E. & Schulze, W. & Haarmann, H. & Kappler, M. (2002), Turksprachen. U: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Band 10 – Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens /Herausgegeben von M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn/, Klagenfurt, pp.777-836
 2. Bozkurt, F. (1992), Türklerin Dili, Istanbul

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar