Naziv
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
118626
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Prikazati osnove tipologije i kronologije grčkog i rimskog sitnog pokretnog materijala; smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija; argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenoga znanja.
Sadržaj
 1. Tipologija i njeno značenje u obradi materijala
 2. Materijali - metal
 3. Materijali - ostali materijali
 4. Fibule - arhaika, klasična Grčka i helenizam
 5. Fibule - rimsko razdoblje
 6. Fibule - kasna antika
 7. Igle
 8. Torkvesi i pektorali
 9. Narukvice
 10. Prstenje i naušnice
 11. Pojasevi
 12. Upotreba jantara i njegovo značenje
 13. Zaključna razmatranja
 14. Posjet muzeju
 15. Pismeni kolokvij

Ishodi učenja
 1. upoznati studenta s važnošću pokretnog materijala u klasičnoj arheologiji (datacija, određivanje porijekla, ekonomija, trgovina)
 2. prikazati klasifikaciju tipologije i kronologije pokretnog materijala klasične antike
 3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja najznačajnijih i tipičnih pokretnog materijala klasične antike
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Skupina autora: Longae Salone I., ur. E. Marin, Split 2002. Odabrana poglavlja: 175 - 560.
 2. Skupina autora: Longae Salone II., ur. E. Marin, Split 2002. Odabrana poglavlja: 99 - 225.
Dopunska literatura
 1. Skupina autora: Salona Christiana, ur. E. Marin et al., Split, 1994. 427. p.
 2. R. Koščević, Antičke fibule s područja Siska, Zagreb, 1980.
 3. A. Eterović, ΚΑΤΑΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ, Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Zbornik I. međunarodnog arheološkog kolokvija. Crikvenica, 23.-24. listopada 2008., Crikvenica 2011.
 4. R. Koščević, Metalni i koštani nalazi, u: PAX ET BONUM FF – AM. Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju, Sinj, 2008.
 5. R. Koščević, Antička bronca iz Siska, Zagreb, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 23. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar