Naziv
Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
186950
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati se s transkripcijom, računalnom obradom i kartografiranjem kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Transkripcija, Usvajanje poznavanja računalne obrade i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
Metode podučavanja
Rad s računalom, rad u arhivu, rad na objavljenim izvorima
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad

Obavezna literatura
  1. Skripta
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Zimski semestar