Naziv
Turska Hrvatska
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
52625
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente sa strukturama, procesima i fenomenima ranonovovjekovne povijesti hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskoga Carstva u širem regionalnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod: objašnjenje načina rada, obrazloženje odabira tema i koncepcije predavanja.
 2. Pregled relevantne historiografije.
 3. Osmanska osvajanja i upravna podjela. Tipologija prostorne organizacije.
 4. Turska krajina: neujednačenost ustroja i izostanak teritorijalizacije.
 5. Turska krajina: panonski i dinarski prostor.
 6. Vlasi: konstante i varijable.
 7. Migracije.
 8. Islamizacija, uzroci, interpretacije.
 9. Položaj kršćanskih crkava.
 10. Društvene strukture i gospodarstvo.
 11. Gradovi, trgovina i obrti.
 12. Grad sa svim funkcijama: turska Požega.
 13. Grad kao prometni i poslovni centar: turski Osijek.
 14. Dinamika društvenih konflikata. Osamnaesto stoljeće u Bosni.
 15. Zaključci.

Ishodi učenja
 1. Upoznati relevantnu historiografiju
 2. Shvatiti hrvatske novovjekovne integracijske procese u kontekstu "turskih ratova"
 3. Razumjeti značaj institucija osmanske države
 4. Upoznati međuzavisnost utjecaja "odozgo" i "odozdo" u uspostavi i transformaciji osmanske vladabine na hrvatskim prostorima
Metode podučavanja
Predavanja s korištenjem Power Point prezentacija i video materijala.
Metode ocjenjivanja
Student može dobiti potpise i ocjenu ako sakupi sve tražene bodove (vidi rubriku ECTS-bodovi). Ukupna ocjena formira se na osnovu ocjene rada u nastavi te na osnovu pismenog ispita u omjeru 50:50%. Pismeni ispit znanja izvodi se na kraju semestra, u predviđenim ispitnim rokovima. Pitanja za ispit znanja bit će koncipirana na osnovu ispitne literature i predavanja.

Obavezna literatura
 1. Nenad Moačanin, Turska Hrvatska, Zagreb 1999, 211 str.
Dopunska literatura
 1. Nenad Moačanin (koautorstvo sa Željkom Holjevcem), Hrvatsko-slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u Ranome Novom vijeku, Zagreb 2007., 108-176; 180-186.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 29. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar