Naziv
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
52627
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studentima pružiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznati ih s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa. Također, cilj je u direktnom kontaktu s izvorima studentima približiti karakteristične jezike hrvatskog ranog novog vijeka, latinski, njemački i (kajkavski) hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Cetinska isprava
 3. Dokumenti o bitci kod Siska
 4. Vlaški statuti
 5. Pavlinski zbornik
 6. Decretum
 7. Zrinski i Frankopani (dokumenti)
 8. Ljetopisi (Keglević, Krčelić, Oršić)
 9. Presuda vještici Kuljanki
 10. Pisma grofa Sermagea
 11. Ratio Educationis
 12. Iura municipalia
 13. Dokumenti Hrvatskog sabora 1832
 14. Terenska nastava: Posjet Hrvatskom državnom arhivu
 15. Zaključna diskusija o radu kolegija

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje egzemplarnoga korpusa relevantnih dokumenata hrvatskog ranonovovjekovlja
 2. Prepoznavanje bitnih elemenata dokumenta
 3. Ovladavanje formalnom i sadržajnom analizom dokumenata
 4. Uvod u rad povjesničara s povijesnim izvorima
 5. Razvijanje kritičkog odnosa povjesničara prema povijesnim izvorima
 6. Poticanje razmišljanja / diskusije o povijesnim fenomenima izraženima kroz predložene dokumente
 7. Osviještena sposobnost interpretacije povijesne građe
 8. Produbljeno znanje o razdoblju ranoga novog vijeka
 9. Povećan interes za daljnje proučavanje ranoga novog vijeka
Metode podučavanja
Predavanje i diskusija. Samostalni istraživački zadaci. Individualni rad i usmjeravanje na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Tokom semestra valorizira se redovitost u dolaženju i pripremi za nastavu čitanjem najavljenih dokumenata (20% ocjene). Svaki student u toku semestra sudjeluje referatom na satu (30% ocjene), a na kraju predaje pismeni rad o odabranom relevantnom dokumentu hrvatskog ranonovovjekovlja (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. SIKIRIĆ ASSOULINE, Z., U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika. Zagreb: Srednja Europa, 2006.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar