Povratak na početnu stranicu
English version

 

O AKM-u
Mirna Wiler

Seminar "Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture" proizišao je iz ideje o nužnosti otvaranja suradnje arhiva,  knjižnica i muzeja kako bi korisnik mogao dobiti što potpuniji, točniji i kompetentniji  odgovor na svoj upit jedinstvenim, koherentnim pristupom različitim izvorima  podataka. Već danas raspoloživa informacijska tehnologija omogućuje realizaciju takve ideje.  

Nije više dovoljno, naime, da svaka djelatnost za sebe iznalazi putove u rješavanju najakutnijeg problema: kako transformirati svoje funkcije i osigurati kvalitetu usluga u situaciji  naglog tehnološkog skoka u sveopću globalizaciju. Informacijski šok izazvao je potres na temeljnim razinama njihova djelovanja. Stoga one prvo moraju redefinirati  jedinicu grade, postupke njezina prikupljanja, smještaja i diseminacije; potom iznova konceptualizirati načela i pravila obrade, formata strojno čitljivog zapisa i koncipiranja modela podataka i, naposljetku, ustanoviti tko su danas njihovi korisnici i kakve su njihove potrebe.
  
Cilj seminara bio je stoga istražiti teorijske pretpostavke unutar kojih je moguće smjestiti  takvo razmišljanje, upoznati se sa suvremenom informacijskom infrastrukturom kao podlogom za njegovo provođenje te na konkretnim situacijama stvaranja informacija u arhivima, knjižnicama i muzejima ispitati razine moguće suradnje.
  
Svrha seminara bila je okupiti stručnjake koji se bave teorijskim postavkama i njihovom primjenom u automatiziranoj obradi i korištenju građe u arhivima, knjižnicama i muzejima, motivirati sudionike da razmijene ideje, znanja i  iskustva te utvrditi područja i razine suradnje u stvaranju i pristupu informacijama.  
  

 


Početna stranica | Obavijesti