Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
srijeda, 12:30-14:00
Soba
B-022
Telefon
091 7834 112
E-mail
azra.abadzic@gmail.com , aanavaey@ffzg.hr

Azra Abadžić Navaey rođena je u Zagrebu 1976. godine, gdje je završila osnovnu školu i XVI jezičnu gimnaziju. Godine 2001. diplomirala je dvopredmetni studij Turkologije i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski doktorski studij književnosti i doktorirala 2013. godine s temom “Osmanski intertekst u romanima Orhana Pamuka”. U nekoliko je navrata boravila na stručnim usavršavanjima i istraživačkim stipendijama u Republici Turskoj i u Iranu. Od 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje održava nastavu iz osmanske književnosti, moderne i suvremene turske književnosti i osnova perzijskog jezika. U zvanje docenta izabrana je 2018. godine. Područja njezina znanstvenog interesa obuhvaćaju modernu tursku i osmansku književnost, perzijski jezik i književnost, perzijsko-turske kulturne veze i tursko-hrvatske književne veze. Objavljuje stručne i znanstvene radove iz oblasti osmanske i turske književnosti.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • turska književnost
  • osmanska književnost
  • perzijska književnost
  • imagologija
  • komparativna književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko-iransko društvo Irandustan
  • The Society of Turkic, Ottoman and Turkish Studies (GTOT) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, 8th International Balkan Annual Conference (IBAC)”, Istanbul University, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi Husrev-begova biblioteka ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Kao znanstvena novakinja, Azra Abadžić Navaey sudjelovala je u znanstvenim projektima "Turski i hrvatski jezik u kontaktu i kontrastivnoj analizi" (0130501) te "Kontrastivna analiza gramatičkog ustroja turskog i hrvatskog jezika" (130-1300869-0881).
Područje znanstveno-istraživačkog interesa: moderna turska prozna književnost, klasična osmanska književnost, perzijski jezik i književnost, perzijsko-turske književne veze, tursko-hrvatske književne veze.

Bibliografija radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264854