Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
petkom 16.00-17.00
Soba
C-118
Telefon
(01) 61 20 158
E-mail
mirela.altic@gmail.com

Dr. sc. Mirela Altić rođena je 27. ožujka 1969. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1988. kao redovni student upisuje studij geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 14. srpnja 1992. godine. Odmah nakon diplome zapošljava se kao nastavnik geografije u osnovnoj škola a potom od 1. veljače 1994. dobiva status znanstvenog novaka u Hrvatskom državnom arhivu, radeći prvo na projektu „Topografske karte Hrvatske 18. i 19. stoljeća“ a od 1997. na projektu „Izvori za hrvatsku povijest“ te na projektu mladih znanstvenika „Prva sustavna katastarska izmjera Hrvatske i Slavonije i njezina važnost kao povijesnog izvora“ čiji je bila voditelj. Istodobno u Hrvatskom državnom arhivu obavljala je i poslove voditelja Kartografske zbirke te Odsjeka za gradivo Državne geodetske uprave a od 2002. godine i poslove pročelnika Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju te predsjednika znanstvenog vijeća Hrvatskog državnog arhiva. Zvanje magistra znanosti stekla je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirala 26. listopada 1996. s temom „Razvoj Zagreba od 1850. do 1868. - geografsko-kartografska analiza“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj Zagreba od polovice 19. stoljeća na temelju katastarskih izvora“ obranila je 12. srpnja 1999. na istom fakultetu. Od 2005. zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u kojem radi i danas na radnom mjestu znanstvenog savjetnika za područje povijesnih znanosti. U sklopu instituta obnaša dužnost voditelja Centra za urbanu i lokalnu povijest.
Od 2000. godine u suradnji s prof. Dragom Roksandićem sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izborni kolegiji „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest“ te „Kartografski izvori za vjersku povijest“) a od 2002. godine samostalno izvodi izborni kolegij „Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest“ (od 2005. izvode se kao dva jednosemestralna kolegija „Uvod u čitanje starih karata“ i „Kartografski izvori za hrvatsku povijest“). Na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Puli predaje kolegij „Povijesna kartografija/povijesna geografija“. Godine 2003. za navedene kolegije objavljen je i priručnik pod naslovom „Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima“ koji je 2004. godine nagrađen godišnjom nagradom za znanost «Oton Kučera».
U razdoblju 2002-2007 kao glavni istraživač vodila je projekt Ministarstva znanosti „Povijesni atlas gradova“, koji je u projektom razdoblju 2007-2013 nastavljen pod nazivom „Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova“, oba kao dio međunarodnog projekta komparativne studije europskih gradova pod zajedničkom međunarodnom koordinacijom Historical Towns Atlas Working Group koji podržava The International Commission for the History of Towns. U razdoblju od 1998. sudjelovala je i u radu Međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium", voditelja dr.sc. Drage Roksandića.
Potpredsjednica je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, predstavnica Hrvatske u Komisiji za povijest kartografije Međunarodne kartografske organizacije (ICA), te predstavnica Hrvatske u radnoj skupini povijesnih atlasa europskih gradova. Član je uredništva tri povijesna znanstvena časopisa: „Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša“, „Građa i prilozi za povijest Dalmacije“ te „Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja”.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Deuštvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (potpredsjednik)
 • ICA Commission on the History of Cartography (podpredsjednik)
 • Society for the History of Discoveries (Predsjednik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Mapping The Paicific Ocean, Library of New South Wales (-, -)
 • 2020. Mapping the Ottoman Realm, ICA Commission on the History of Cartography (-, -)
 • 2020. New Orleans and the Mississippi Delta: Cultural Crossroads, Society for the History of Discoveries (-, -)
 • 2019. 29th International Cartographic Conference, ICA Commission on the History of Cartography (-, -)
 • 2019. Cartography as a Cultural Encounter: How East and West have Mapped and Influenced Each Other., ICA Commission on the History of Cartography (-, -)
 • 2019. The Caribbean: A Cultural Encounter, Society for the History of Discoveries (-, -)
 • 2018. Great Mountains of American West, Society for the History of Discoveries (-, -)
 • 2018. Mapping Empires – Colonial Cartographies of Land and Sea, ICA Commission on the History of Cartography (-, -)
 • 2017. From the Midwest to the Arctic: Exploration and its Impact in the Northland, Society for the History of Discoveries (-, -)
 • 2017. Mapping Asia: Cartographic Encounters between East and West, ICA Commission on the History of Cartography (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani, Zagreb; Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
 • Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Meridijani, Samobor (ICA Commission on the History of Cartography)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Nagrada Novog lista Gorančica
 • 2016. Nagrada grada Hrvatske Kostajnice za znanstveni doprinos
 • 2013. Nagrada grada Siska za znanstveni doprinos
 • 2009. Nagrada grada Bjelovara za znanstveni doprinos
 • 2004. Nagrada Matice Hrvatske Oton Kučera

Opis znanstvene djelatnosti
Temeljno područje znanstveno-istraživačkog interesa kandidatkinje je proučavanje kartografskih izvora i njihova interpretacija kao izvora za hrvatsku povijest. U tom smislu osobito se bavi proučavanjem razvoja urbanih i ruralnih naselja te njihovom tipologijom, poviješću granica te proučavanjem transformacije prirodnog i kulturnog pejzaža.

Knjige:
1. Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Hrvatski državni arhiv i Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.
2. Državna geodetska uprava (1847-1963), edicija Povijest hrvatskog katastra: I Hrvatska i Slavonija. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2000.
3. Stari zemljovidi otoka Cresa. Eko-park Pernat, Lubenice-Rijeka, 2000.
4. Katastar Istre (1817.-1960.). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.
5. Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima. Izdavačka kuća «Meridijani», Samobor, 2003.
6. Povijesni atlas gradova: Bjelovar. Državni arhiv Bjelovar i Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2003.
7. Povijesni atlas gradova: Sisak. Državni arhiv Sisak i Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2004.
8. Povijesni atlas gradova: Koprivnica. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Muzej grada Koprivnice. Zagreb, 2005.
9. Povijesna geografija Kosova. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
10. Povijesna geografija rijeke Krke. Javna ustanova Nacionalni park «Krka», Šibenik, 2007.
11. Povijesni atlas gradova: Hrvatska Kostajnica. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Državni arhiv Sisak. Zagreb, 2007.
12. Gjeografia Historike e Kosovës. Unioni i Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë, Zagreb, 2007.
13. Povijesni atlas gradova: Varaždin. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Državni arhiv Varaždin. Zagreb, 2009.
14. Povijesni atlas gradova: Sisak. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Državni arhiv Sisak, Zagreb, 2012.
15. Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji (u koautorstvu s Tomaić Tatjanom). Matica Hrvatska – Ogranak Rijeka, Rijeka, 2013
16. Russian Cartography of Montenegro: 19th Century Cartography in the Service of Diplomacy. Book accepted to be published by the Russian Academy of Science (edited by A. V. Postnikov), 2014.

Poglavlja u knjizi:
1. Geomorfološke osobine otoka Cresa. Poglavlje u knjizi: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, 1998., str. 357-364.
2. Razvoj i osobine habsburške vojne kartografije: Entwicklung und Eigenschaften der Habsburgischen Militärkartographie. Uvodno poglavlje u svescima edicije “Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća”, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001-, str. 9-25.
3. Cadastre as a sources for analysis of urban development, experiences based on the example of Zagreb Lower Town (Zagreb Donji grad) 1862-1914. Bild und Wahrnehmung der Stadt. Beitrage zur Geschichte det Städte Mitteleuropas, Band XIX. Auftrag des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung und in Zusammenarbeit mit dem Wiener Stadt-und Landesarchiv und dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung, Linz, 2004, str. 199-218.
4. Novi podaci o portulanskom atlasu Dioga Homema: New Findings of the Portolan Atlas by Diogo Homem. Poglavlje u knjizi: Pet stoljeća geografskih i pomorskih karata Hrvatske (ur. Miljenko Lapaine i Dubravka Mlinarić). Školska knjiga, 2005, Zagreb, str. 409-430.
5. Geografske i demografske značajke općine Pokupsko. Objavljeno u: Pokupsko: kroz prošlost i sadašnjost. Matica hrvatska Pokupsko, Pokupsko, 2006, str. 10-35.
6. Povijest Vinišća u zrcalu kartografskih spomenika: od prvog spomena do kraja 19. stoljeća. Poglavlje u knjizi: Vinišćarski zbornik, sv. 1 (urednik Ivan Pažanin), Vinišće, Župa Presvetog Srca Isusova, 2008, str. 1- 30.
7. Povijesni razvoj Pojatna. Poglavlje u knjizi: Pojatno 1209.-2009. : prigodom 800. godišnjice. (urednik Stjepan Laljak), Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2009, str. 17-29
8. Regulatorne osnove Varaždina i njihov utjecaj na povijesni razvoj grada. Poglavlje u knjizi: 600 godina slobodnog kraljevskog gada Varaždina 1209.-2009. (urednici akademik Mirlosav Šicel i prof. dr sc. dr. Slobodan Kaštela). HAZU i Zavod za znanstveni rad Varaždin, posebna izdanja, knjiga 20, Zagreb-Varaždin, 2009, str. 73-84.
9. Ferdinand Konščak – Cartographer of the Compañia de Jesús and his Maps of Baja California. History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 6 (edited by E. Liebenberg and I. J. Demhardt), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. pp. 3-20
10. Urbani razvoj i izgradnja Ivanića. Poglavlje u: Ivanić-Grad (ur. Alojz Jembrih i Palma Klun-Katalinić), Ivanić-Grad, 2012, str.31-48.
11. The Pole is Impracticable but There is a Land Northward: Austro-Hungarian Pole Expedition and Mapping of the Franz Joseph Land“.Chapter in the book: Cartography from Pole to Pole (ed. Manfred Buchroithner, Nikolas Prechtel, Dirk Burghart), Springer Verlag, Heidleberg-New - York - Dordrecht - London, 2013, str. 45-62.
12. Exploring along the Rome Meridian – Roger Boscovich and the First Modern Map of the Papal States. History of Cartography: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, vol. IX, (edited by E. Liebenberg, P. Collier and Z. Török), Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, pp. 71-89
13. Approaches and methodological issues of the Croatian Historical Towns Atlas. Poglavlje u: Städteatlanten: Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa (Edited by Wilfried Ehbrecht), Böchlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2013, pp. 91-103
14. From feudal law regulations (urbarialis regulatio) till modern cadastre – cadastre as a source for medieval history of Croatian towns. Poglavlje u: Städteatlanten: Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa (Edited by Wilfried Ehbrecht), Böchlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2013, pp. 191-206
15. Istra u srednjovjekovnim kartografskim izvorima: od prvih obrisa poluotoka do prve regionalne karte. Bertošin zbornik II: zbornik u čast Miroslava Bertoše (uredio Ivan Jurković). Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, Pula-Pazin, 2013, str. 491-506

Članci u znanstvenim časopisima:
1. Some structural characteristics of the island Cres. Proceedings of the international symposium Geomorphology and sea, The meeting of the Geomorphological commission of the Carpatho-Balcan countries, Mali Lošinj-Zagreb, Department of Geography Faculty of science University of Zagreb, 1992. str. 73-77.
2. Pojava i razvoj portulana s posebnim osvrtom na portulanski atlas Diega Homena. Geodetski list, god. 52, br. 2, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo, 1998, str. 99-107.
3. Kartografska zbirka Hrvatskog državnog arhiva i njena vrijednost kao izvora za istraživanja. Arhivski vjesnik, god. 41, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1998, str. 121-161.
4. Povijest mletačkog katastra Dalmacije (Morlaci u mletačkim katastarskim izvorima). Arhivski vjesnik, br. 43, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001, str. 139-155
5. Hidrografske karte rijeka kao izvori za proučavanje dinamike hidrografskih odnosa. Hrvatske vode, br. 34, Zagreb, 2001, str. 15-30.
6. Povijest kartografskog upoznavanja radobiljskog kraja od starog vijeka do pojave suvremenih karata. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 16, Državni arhiv u Splitu, Split, 2001, str. 5-27.
7. Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja hrvatskih zemalja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 51, br. 3-4, Zagreb, 2001., str. 645-672.
8. Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 32-33, Zagreb, 2001, str. 323-332.
9. Kartografski izvori Kaptolskog i Nadbiskupskog arhiva. Tkalčić, godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2001, broj 5, str. 509-653
10. Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja Istočne Hrvatske. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Državni arhiv u Osijeku, Osijek, 2001, 233-250
11. Kartografski izvori otoka Mljeta. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 17, Državni arhiv u Splitu, Split, 2002, str. 299-325
12. Hidroregulacije Drave i njezini utjecaji na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine, časopis Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja br. 2, Koprivnica, 2002., str. 128-152
13. Željezničke pruge i kolodvori u regulacijskim osnovama Zagreba. Zbornik znanstvenog skupa 140 godina željeznice u Zagrebu (1862-2002). Hrvatske željeznice i Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju, Zagreb, str. 44-64.
14. Vegetacijske karte i ostali kartografski izvori za proučavanje transformacije vegetacijskog pokrova : s posebnim osvrtom na Velebit. Historijski zbornik, br. 55 (2002), Zagreb, 2003, str. 53-64.
15. Kartografski izvori za povijest Đurđevca - od srednjovjekovne utvrde do idealnog grada. Časopis Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 3, Koprivnica, 2003, str. 90-102
16. Komparativna analiza kulturnog pejsaža ruralnih naselja mletačke i habsburške krajine. Triplex Confinium (1500.-1800): ekohistorija: zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru. Split: Književni krug, Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 2003, str. 65-86
17. Filoksera u vinogradima oko Zaprešića. Zaprešićki godišnjak 2002, god. XII, Zaprešić, 2003, str. 174-182
18. Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 4, Koprivnica, 2003, str. 121-132
19. Granice Dalmacije u mirovnim ugovorima i na kartama razgraničenja do kraja 19. stoljeća. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv Split, 2003, br. 18, str. 453-478.
20. Kršćanska srednjovjekovna karta svijeta iz Ebstorfa (1235) i najstariji kartografski spomen grada Zagreba. Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2003, br. 7, str. 447-458.
21. Sv. Ivan Žabno uoči ukidanja Varaždinskog generalata. Cris -časopis Povijesnog društva Križevci, god. 5, br. 1/2003, Križevci, 2003, str.7-15.
22. Prostorni razvoj naselja katastarskih općina Gornja i Donja Bistra. Zaprešićki godišnjak 2003, br. 13, Zaprešić, 2004, str. 308-319.
23. Prvi tiskani misal Zagrebačke biskupije (1511.) s najstarijim prikazom grada Zagreba. Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2004, br. 8, str. 297-310.
24. Povijest stabilnog katastra Dalmacije: povodom 170-te obljetnice Arhiva mapa za Dalmaciju (1834-2004). Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv Split, 2005, br. 19, str. 7-47.
25. Hrvatska kartografija Belostenčeva doba kao dio europskog kulturnog kruga. Gazophylacium – časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, br.1-2, 2005, str. 133-142.
26. Kartografski izvori za rekonstrukciju i praćenje razvoja prometnih komunikacija. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2005, br. 1, Zagreb, str. 85-102.
27. Mirko Seljan (1871-1913): Kroatischer Forschungsreisender und Kartograph Südäthiopiens. Cartographica Helvetica, Bern, Swiss Topo, vol 31/2005, str. 31-38.
28. Teritorijalni razvoj i razgraničenja Varaždinskog generalata (1630-1771). Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 7, Koprivnica, 2005, str. 7-32
29. Morphological and functional change in Zagreb Lower Town (Donji grad) 1862-1914 based on cadastral sources. Prostor – znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb, vol. 14, br. 31 za 2006, str.2-17
30. Povijest regulacije Save kod Zaprešića.
- Brdovečki zbornik 2005, god. IV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, str. 47-56.
- Zaprešićki godišnjak 2004, god. XIV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2005, str. 17-29
31. Počeci prostornog planiranja u gradu Koprivnici. Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 9, Koprivnica, 2006, str. 19-31.
32. Razvoj i izgradnja Ivanić Grada u doba Andrije Blaškovića (1726-1796). Gazophylacium – časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, br.3-4, Zagreb, 2006, str. 43-50.
33. Povijest sanitarnih kordona i njihova uloga u razvoju dalmatinskih gradova. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2006, br. 2, Zagreb, str. 55-64
34. Mostovi oko Zaprešića. Zaprešićki godišnjak 2005.-2006, god. XIV-XV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2007, str. 27-38
35. Krka kao razdjelnica velikaških gradova Šubića i Nelipića na karti Matea Pagana nastaloj oko 1522. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2007, br. 3, Zagreb, str. 51-61.
36. Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovne Kostajnice. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb, 2007, vol 25, str. 1-23.
37. Razvoj Brdovca i njegove uže okolice tijekom 18. i 19. stoljeća. Gazophylacium - časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, XII (2007), br. 3-4; str. 9-22
38. Razvoj i izgradnja Bjelovara u kartografskim izvorima: od vojne utvrde do slobodnoga kraljevskog grada. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Zagreb-Bjelovar, HAZU, 2007, vol. 1, str. 9-30.
39. Hrvatska u europskim regionalizacijama: regionalizacija kao integracija ili geografija moći. Društvena istraživanja – časopis za opća društvena pitanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, vol. 95, br. 3, 2008, str. 351-372
40. Kartografski izvori za povijest etnokonfesionalnih odnosa na području Varaždinskog generalata i dijela Križevačke županije. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 13, Koprivnica, 2008, str. 41-64.
41. Povijest regulacije Drave kod Varaždina. Hrvatske vode – časopis za vodno gospodarstvo, Zagreb, 2008, br. 66, str. 329-342.
42. Prirodni i kulturni pejsaži Pokrčja u mletačkim katastrima 1709/1711. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2008, br. 4, Zagreb, str. 104-114.
43. Razvoj gradova oko rijeke Krke. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv, Split, 2008, br. 21, str. 207-248
44. Razvoj i izgradnja Varaždina u 16. stoljeću. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 14, Koprivnica, 2008, str. 75-88.
45. Povijest županijskog upravno-teritorijalnog ustroja Bjelovarsko-bilogorske županije. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Zagreb-Bjelovar, 2008, br. 2, str. 9-33.
46. Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog Varaždina. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb, 2009, vol 27, str. 5-33
47. Utjecaj rijeke Kupe na lokaciju i urbani razvoj Vojnog Siska. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2009, br. 5, Zagreb, str. 124-135
48. Povijesni razvoj urbaniteta Jastrebarskog od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća. Gazophylacium - časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, XIV (2009), br. 1-2, str. 11-20
49. Povijest hidroregulacije rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspekti. Titius: godišnjak za interdisciplinrna istraživanja porječja Krke, god. 2, br. 2, Split, 2009, str. 73-85
50. Kartografski izvori za povijest Sv. Ivana Zeline: urbani razvoj Sv. Ivana Zeline od 16. do početka 20. stoljeća. Sv. Ivan Zelina - povijest i kultura. Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU i Grad Sv. Ivan Zelina, Zagreb- Sv. Ivan Zelina, 2010, str. 69-98
51. Hrvatska kao zapadni Balkan – geografska stvarnost ili nametnuti identitet. Društvena istraživanja, Zagreb, 2011, vol. 112, str. 401-414
52. The formation of promenades and parks in Zagreb as a part of European cultural heritage. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2011, br. 7, Zagreb, str. 129-136
53. Mjernik i hidrotehničar Johann Becker (1741-1789) kao dio hrvatskog kulturnog kruga 18. stoljeća. Godišnjak Njemačke zajednice, Osijek, 2011, vol. 18, str. 51-61
54. Šibenik na osmanskoj plovidbenoj karti iz 1521. Titius: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, god. 3, br. 3, Split, 2011, str. 81-95
55. Lujo Matutinović i njegovi kartografski uzori: između imperijalne kartografije i podaništva. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, vol. 24, Split, 2011; str. 391-418
56. Fizionomsko-morfološke osobine ruralnih naselja Varaždinskog generalata i Križevačke županije u 18. i 19. stoljeću. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 20, Koprivnica, 2011, str. 24-37.
57. Town planning of Zagreb 1862-1923 as a part of European cultural circle. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2012, br. 8, Zagreb, str. 100-107
58. Between the Cross and the Crescent: Countries Bordering the Ottoman Empire in the Eyes of Dutch Cartographers. The Cartographic Journal. London: The British Cartographic Society, London, 2012, vol. 49, No 2, pp. 118-124
59. Die hydrographische und topographische Vermessung Dalmatiens durch die Franzosen zur Zeit Napoleons. Cartographica Helvetica, Bern, vol. 46 (2012), str. 17–24
60. Traffic and its impact on morphological and functional urban development in historical context: a case study of Bjelovar, Sisak and Koprivnica. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 22, Koprivnica, 2012, str. 5-20.
61. Missionary Cartography of Tarahumara: With Special Regard to the Map of Ivan Rattkay. The Portolan - Journal of the Washington Map Society, Vol. 86, Spring 2013, str. 36-49
62. Austro-ugarska polarna ekspedicija: povodom 140. obljetnice otkrića Zemlje Franje Josipa. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2013, br. 9, str. 114-124.
63. Missionary Cartography of the Amazon after the Treaty of Madrid (1750): A Jesuit's Contribution to the Demarcation of Imperial Frontiers. Terrae Incognitae – The Journal of the Society for the History of Discoveries, vol. 46, No 2, September 2014, str. 69-85.
64. British Contribution to the Charting of the Adriatic Sea. The Cartographic Journal. London: The British Cartographic Society, London, 2014, vol. 51, No 4, pp. 118-124 (prihvaćeno za objavu kao znanstveni rad, u tisku)

Zbornici skupova i spomenice:
1. Mirko Seljan (1871-1913) - Croatian Explorer and Cartographer of Africa. Proceedings of the Symposium on History of Cartography of Africa, Cape Town, August 4-5 (edited by Elri Liebenberg), 2003, str. 19-28.
2. 165. obljetnica željezničke pruge Sisak - Bandino Selo i pronalazak nekih izgubljenih dijelova Knežićeva projekta. Zbornik Mire Kolar Dimitrijević. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (uredio Damir Agičić), Odsjek za povijest. Zagreb, 2003, str. 231-238
3. Kartografski izvori u povijesti umjetnosti. Zbornik I kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institut za povijest umjetnosti, 2004, Zagreb, str. 485-492
4. Kartografski izvori između povijesti i politike ili kako lagati kartama. U zborniku znanstvenog skupa: Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva (uredili Srećko Lipovčan, Ljiljana Dobrovšak). Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar», Zagreb, 2005, str. 313-333.
6. Henry Morton Stanley - Exploration and Mapping of the Congo River (1874-1877), Solving the Last Great Mystery of African Continen. Proceedings of the Symposium International Cartographic Conference of International Cartographic Association. La Corunna, Spain, 2005 (digitalno izdanje)
7. Janko Mikić - Croatian cartographer in the service of the Henry Morton Stanley. Proceedings of the International Symposium «Old worlds - New worlds», History of Colonial Cartography 1750-1950. ICA – Commission on the History of Cartography International Cartographic Association, Utrecht University, 2006. (uredili Elri Liebenberg, Imre Josef Demhardt), str. 146-157
8. Maksimilijan Vrhovac i hrvatska crkvena kartografija. Objavljeno u: Biskup Maksimilijan Vrhovac (1752.-1827.) i njegovo djelo: zbornik referata sa Znanstvenog skupa «Biskup Maksimilijan u svome vremenu» (urednik dr. Alojz Jembrih), Golubovec/ održano Donja Stubica, 28. studenoga 2003.u organizaciji društva kajkavijana. Donja Stubica, 2006, str. 127-142.
9. Kanal Dunav - Sava kao razvojni čimbenik grada Vukovara: povijesni razvoj jednog projekta (u povodu 270. obljetnice prve ideje o gradnji kanala). U zborniku: Vukovar - hrvatska baština i perspektive razvoja (urednici D. Živić i I. Žebec). Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Vukovar, Zagreb-Vukovar, 2007, str. 331-350.
10. Prirodni i kulturni pejsaži Zaostroga - ambijenti u kojima je stvarao Andrija Kačić Miošić (1704.-1760.). Zbornik radova znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba (uredila Dunja Fališevac), Zagreb, HAZU, 2007, str. 347-363.
11. Kartografski izvori za povijest Pokrčja – od prvog spomena do uspostave osmanske vlasti. Zbornik radova. Zbornik radova Rijeka Krka i Nacionalni park "Krka", prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak (urednik dr. Drago Marguš), Šibenik : Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2007., 1041-1066
12. Kulturni i prirodni pejsaži Miljevaca u austrijskom katastru 1828.-1878. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Miljevci u prošlosti (s pogledom u budućnost) (urednik Drago Marguš, Marko Menđušić), Visovac - Drinovci 15.-16.6.2007. Miljevački Sabor, Drinovci, 2008., str. 303-320
13. The Bishopric of Nin in 1692 – Mapping the Ethno-confesional changes. Proceedings of the Fourth International Conference of the International Research Project „Triplex Confinum“ - Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium: Approaching the „Other“ on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500-1800. (uredili Egidio Ivetic, Drago Roksandić). Universita degli Studi di Padova, 2008, str. 283-299.
14. Croatian explorer Dragutin Lerman (1863-1918) and his contribution to the mapping of Central Africa. Proceedings of the Symposium „Shifting boundaries: Cartography in the 19th and 20th centuries“ (uredili Elri Liebenberg, Peter Collier). ICA – Commission on the History of Cartography International Cartographic Association, Portsmouth, 2008, str. 229-242.
15. Razvoj Kostajnice pod osmanskom vlašću (1556-1688). Spomenica Josipa Adamčeka (ur. Drago Roksandić i Damir Agičić), Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest – FF Press, Zagreb 2009, str. 189-208
16. „Mision Cientifica Croata“ and its Role in the Mapping of Latin America. Conference Proceedings of 24th International Cartographic Conference, Santiago de Chile, 2009. (digitalno izdanje)
17. The impact of the changes in the Croatian borders on traffic between towns (1500-1820). Towns and Communication: Communication between Towns. Proceedings of the Meetings ot the International Commision for the History of Towns (ICHT), London 2007 – Lecce 2008 (edited by Huber Houben and Kristjan Toomaspoeg), Mario Congedo Editore, Galatina 2011, str. 51-65.
18. French topographic and hydrographic surveys of Dalmatia in the Napoleonic period. Conference Proceedings of 25th International Cartographic Conference, Paris, 2011. (digitalno izdanje).
19 Russian cartographic activity in Montenegro. Proceedings of The 24th International Conference in the History of Cartography. International Cartographic Association for the History of Cartography (ICHC), Moscow, 2011, str. 26-27.
20. Isusovac Ivan Stipanović i njegove prosvjetiteljske ideje o komunalnom uređenju grada. Zbornik o Mati Zoričiću (knjižnica Tihi pregaoci, knj. 10), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 335-346.


Znanstveni skupovi

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. Geomorphology and Sea, Lošinj 22-26.9.1992, izlaganje "Some structural characteristics of the island Cres",
2. VI Hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest 12-15.9.1994, izlaganje"Zagreb on plans and maps through history",
3. VII Croatian-Hungarian geographical colloquium, Pomena Mljet 11-14.9.1995 , izlaganje "Historical develpoment of cartographic knowledge of the island Mljet", postavljena kartografska izložba pod istim naslovom,
4. VIII Hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest-Aggtelek 20-22.5.1998, izlaganje "Cadastre as a source for analyzing of environment transformation",
5. Eco-history of the Triplex Confinium, Zadar, 3-7 svibnja 2000, izlaganje “Comparative analysis of rural settlements in Venetian and Habsburgs krajina”,
6. Međunarodna znanstvena konferencija Povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija, Zagreb, 10-12. prosinca 2001, izlaganje “Kartografski izvori u elektroničkim medijima”,
7. Znanstveni skup “Etnokonfesionalne promjene u Križevačkoj županiji i Varaždinskom generalatu u ranom novom vijeku (cca 1450.-1800)”, Križevci, 26. - 28. lipnja 2002., izlaganje pod naslovom “Kartografski izvori za povijest etno-konfesionalnih odnosa na području Varaždinskog generalata i dijela Križevačke županije, Koprivnica, 2002,
8. History of Cartography of Africa, Cape Town (South Africa), 4-5 kolovoza 2003. Izlaganje pod naslovom “Mirko Seljan (1871-1913) – Croatian explorer and cartographer of Africa”,
9. Bild und Wahrnehmung der Stadt, Wien, 1-3. listopada 2003, izlaganje pod naslovom “Cadastre as a source for analysis of the urban development, experiences based on the example of Zagreb Lower Town 1862-1914”,
10. Ekohistorija Podravskog višegraničja (od cca 15. stoljeća-1918. godina), Koprivnica 13-15. studenoga 2003. Izlaganje pod naslovom «Fizionomsko-morfološke osobine ruralnih naselja Varaždinskog generalata i Križevačke županije»,
11. Conservation and restoration of paper - graphic material, Ludbreg-Zagreb, 8-18 lipnja 2004. Izlaganje pod naslovom «Cartographic material – history of reproduction and problems of preserving»,
12. 22 International Cartographic Conference, La Corunna, Španjolska, 10-15. srpnja 2005. Izlaganje pod naslovom „Henry Morton Stanley - Exploration and Mapping of the Congo River (1874-1877), Solving the Last Great Mystery of African Continent“,
13. Shaping Urban Space over Time: the Middle Ages (comparatve urban stiudies based on the publication of historic towns atlas), Royal Irish Academy, Dublin, 8-9 lipanj 2006, predavanje pod naslovom “Towns of Ston and Mali Ston - the oldest planned established medieval Croatian towns”,
14. International Symposium of the Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and early 20st Centuries “Old worlds – New worlds”, University of Utrecht, 21-23 kolovoz 2006, izlaganje pod naslovom “Janko Mikić - Croatian cartographer in the service of the Henry Morton Stanley”,
15. Conference of the International Committee for the History of Towns „Town and Communication (Communication in the Towns), Zagreb, 27- 30 rujan 2006, izlaganje pod naslovom: „Traffic and its influence on morphological and functional town development: case study of Bjelovar, Sisak and Koprivnica“,
16. Kolloquium der Instituts für vergleichende Städtegescichte und des Kuratoriums für vergleichende Städtegesichichte in Verbindung mit der Atlas-Group der Commission Internationale pour l'Histoire des Villes „Vom Nutzen der Städteatlanten Vier Jahrzehnte Atlasarbeiten in Europa“, Munenster (Njemačka) 26.-27. veljače 2007. Izlaganje pod naslovom „Approaches and metodological issues of Croatian Historic Towns Atlas“,
17. Conference “Communication between towns” u organizaciji The International Commission for the History of Towns i Institute of Historical Research (University of London), London, 13-15. srpnja 2007. Izlaganje pod naslovom “The impact of changes in the Croatian borders on traffic between towns”,
18. Međunarodni znanstveni skup “Divan je kićeni Srijem – identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti” u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije i Općine Nijemci, Vukovar-Nijemci, 23-24. studenog 2007. Izlaganje pod naslovom: Povijesno-geografska osnova Srijema i pitanje istočnih granica Republike Hrvatske,
19. Međunarodni znanstveni skup „Descriptio urbis - measuring and representing the modern and contemporary city", održan u Rimu 27-29 ožujka 2008. Sudjelovanje s predavanjem: „From feudal law regulations (urbarialis regulatio) till modern cadastre – cadastre as a source for medieval history of Croatian towns“,
20. Međunarodni znanstveni skup „Shifting boundaries: Cartography in the 19th and 20th centuries“,Portsmouth (Ujedinjeno Kraljevstvo), 10-12. rujna 2008. Sudjelovanje s predavanjem: „Croatian explorer Dragutin Lerman (1863-1918) and his contribution to the mapping of Central Africa“,
21. Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem „Regionalne i subregionalne studije: Dalmacija i Pokrčje. Zavod za društvene i humanističke znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 18. lipnja 2009. Izlaganje s temom „Povijest hidroregulacija rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspekti“,
22. Međunarodni znanstveni skup 24th International Cartographic Conference, 15-21 November 2009., Santiago de Chile, International Cartographic Association. Izlaganje pod naslovom „Mision Cientifica Croata and its role in the mapping of Latin America“,
23. Međunarodni znanstveni skup 800. godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina, Varaždin, 3. i 4. prosinca 2009, HAZU i Zavod znanstveni rad Varaždin, izlaganje pod naslovom „Regulatorne osnove Varaždina i njihov utjecaj na povijesni razvoj grada“,
24. 2nd International Conference of Mediterranean Worlds: The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean, u organizaciji Şehir University Istanbul. Istanbul/Turkey, 3-6. lipnja 2010. Izlaganje pod naslovom „Croatian Mediterranean as a cultural and political meeting point: phenomenon of the Triple Frontier Area in Venetian, Habsburgs and Ottoman maps“,
25. Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf ein: Mensch und Umwelt im pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, Celje 6-9. srpnja 2010, Regionales Studiumzentrum Celje und Historischer Verein Celje, izlaganje pod naslovom „Geschichte der Flussregulierungen an der Drau“,
26. Znanstveni skup „City and Society in European History“ u organizaciji European Association for Urban History, Ghent (Belgija) od 1-4. rujna 2010. Izlaganja pod naslovom: „The formation of promenades and parks in Zagreb as a part of European cultural exchanges“ (sekcija M 12 Promenades, Pleasure Gardens and Parks in European Towns) i „Town-planning of Zagreb as a part of European knowledge exchange“ (sekcija S 31 Engineers and Town Planning),
27. International symposium „Legacies of the Book: Missionary Printing in Asia and Americas“, University of San Francisco, 24-26. rujna 2010. Izlaganje pod naslovom: „Croatian missionary Ferdinand Konščak (1703-1759) and his work in the early printed books on California”,
28. Znanstveni skup „3rd International symposium on the history of Cartography“ u organizaciji University of Texas at Arlington, Arlington (Texas, USA), 10-13. listopada 2010. Izlaganje pod naslovom: „Ferdinand Konščak – cartographer of the Compañia de Jesús and his maps of Baja California“,
29. Međunarodni znanstveni skup 25th International Cartographic Conference, 03.07.2011-08.07.2011, Paris, u organizaciji International Cartographic Association. Izlaganje pod naslovom „French topographic and hydrographic surveys of Dalmatia in the Napoleonic period“,
30. „24 International Conference in the History of Cartography“ u organizaciji International Cartographic Association for the History of Cartography (ICHC), Moskva, 10.-15. srpnja 2011. Predavanje pod naslovom „Russian cartographic activity in Montenegro“,
31. „20. dani Frane Petrića: od Petrića do Boškovića: mijene u filozofiji prirode“ u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Cres, od 21. do 24. rujna 2011. Izlaganje „Doprinos Ruđera Boškovića razvoju kartografske znanosti“,
32. Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću interkulturni aspekti ’prosvijećene’ modernizacije, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 11-12. studenoga 2011. Izlaganje pod naslovom „Na tragu modernizacijskih reformi:urbarijalne regulacije i zemljišne evidencije Hrvatske i Slavonije do 1760. godine (s posebnim osvrtom na južnu Ugarsku),
33. Mercator Revisited: Cartography in the Age of Dicovery, Ghent, Belgija, 25-28. travnja 2012. Izlaganje pod naslovom „Between the Cross and the Crescent: Countries Bordering the Ottoman Empire in the Eyes of Dutch Cartographers“,
34. Exploration – Discovery – Cartography u organizaciji International Cartographic Association - Commission on the History of Cartography, Budimpešta, 28-30. lipnja 2012, Izlaganje pod naslovom: „Exploring along the Rome Meridian - Roger Boscovich and the First Modern Map of the Papal States”,
35. The Golden West! International Conference of the Society for the History of Discoveries, Los Angeles, 27-30. rujna 2012. Izlaganje pod naslovom „Missionary Cartography of Tarahumara“,
36. Historical maps, atlases and toponymy, Institute for Regional Geography, Leipzig i ICA Commision on the History of Cartography, Leipzig 22.-23. kolovoza 2013. Izlaganje pod naslovom „The German Contribution to the 19th Century Cartography of European Turkey“,
37. 26th International Cartographic Conference, 25.-30 kolovoza 2013, International Cartographic Association. Izlaganje pod naslovom „The Pole is Impracticable but There is a Land Northward: Austro-Hungarian Polar Expedition and Mapping of the Franz Joseph Land“,
38. Treća međunarodna kroatološka konferencija - Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba. 26-28. rujna 2013. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganje pod naslovom „Pavao Ritter Vitezović i njegove karte: kartografija u službi nacionalnog identiteta“
39. International Conference of the Society for the History of Discoveries,Tampa, Florida, October 31 – November 3, 2013. Izlaganje pod naslovom “Missionary Cartography of the Amazon after the Treaty of Madrid (1750): A Jesuit's Contribution to the Demarcation of Imperial Frontiers”.

Domaći znanstveni skupovi:
1. Savjetovanje arhivističkih djelatnika Hrvatske, Bol na Braču 5-7. listopada 1995, izlaganje "Opis i sređivanje kartografskog materijala",
2. Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Rijeka 23-26. listopada 1996, izlaganje "Geomorfološke osobine otoka Cresa",
3. Prvi hrvatski kongres o katastru, Zagreb 19-21. veljače 1997, izlaganje "Katastarsko blago u arhivima Hrvatske",
4. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnost suradnje u okruženju globalne informatičke infrastrukture, Rovinj 19-21.1997, "Mogućnost primjene ISBD(CM) standarda u opsu i sređivanju zbirki karata i nacrta u arhivskim ustanovama",
5. Znanstveni skup “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma”, Zagreb, 29. listopada 1999, izlaganje „Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe (uvod u istraživanje kartografskih izvora Triplex Confiniuma)“,
6. Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma: kraj 18. i početak 19. stoljeća, Koprivnica, 31. listopada 20001, izlaganje „Hidroregulacije Drave o njezini utjecaji na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine”,
7. Prvi hrvatski kongres povjesničara umjetnosti, Zagreb, 14-17. studenoga 2001., izlaganje: “Kartografski izvori u povijesti umjetnosti”,
8. Trideset i treći znanstveni skup “Buzetski dani 2002”, Buzet, 6. rujna 2002, izlaganje pod naslovom “Buzet u ranonovovjekovnim kartografskim izvorima”,
9. Znanstveni skup “Pazinski memorijal”, Pazin, 28. rujna 2002., izlaganje pod naslovom “Historijsko-geografska osnova razvoja Pazina: kartografska analiza”,
10. Znanstveni skup “140 godina željeznice u Zagrebu (1862.-2002)”, 1. listopada 2002, Zagreb, organizacija skupa i izlaganje pod naslovom “Željezničke pruge i kolodvori u regulacijskim osnovama Zagreba”
11. Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku (cca do 1600. godine)”, Koprivnica, 16. studenog, 2002, izlaganje pod naslovom “Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora”,
12. Annales Pilar 2002: Hrvatska historiografija 20. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Zagreb, 12. prosinca 2002, izlaganje pod naslovom “Kartografski izvori kao dio političke propagande ili kako lagati kartama”,
13. Trideset i četvrti znanstveni skup “Buzetski dani 2003”, Buzet, 12. rujna 2003., izlaganje pod naslovom „Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije“,
14. Znanstveno savjetovanje „Vrtna umjetnost u Hrvatskoj – IV“. Zagreb, 12. rujna 2003., izlaganje pod naslovom „Parkovna i vrtna arhitektura u kartografskim izvorima“,
15. Kulturna ostavština Maksimilijana Vrhovca, Donja Stubica (Golubovec), 28. studenoga 2003. Izlaganje pod naslovom „Maksimilijan Vrhovac i crkvena kartografija“,
16. Znanstveni skup “Pazinski memorijal”, Pazin, 18. rujna 2004., izlaganje pod naslovom “Istra u srednjovjekovnim kartografskim izvorima”,
17. Drugi kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa - integracije u povijesti. Pula, 29.rujna - 3. listopada 2004, izlaganje pod naslovom „Katastarski izvori u gospodarskoj povijesti – hrvatski katastar u europskom kontekstu)“,
18. Znanstveni skup „Ivan Nepomuk Jemeršić (1864-1938)“, Matica hrvatska. Grubišno Polje, 3. svibnja 2005. Izlaganje pod naslovom „Razvoj i izgradnja Grubišnog Polja u vrijeme župnika Jemeršića“,
19. Znanstveni skup „Ivan Belostenec i hrvatska kultura njegova doba”, Matica hrvatska Ozalj, Ozalj, 17. lipnja 2005. Izlaganje “Hrvatska kartografija Belostenčevog doba kao dio europskog kulturnog kruga”,
20. Znanstveni skup: Rijeka Krka i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Nacionalni park Krka i Šibensko-kninska županija, Šibenik, 5-8. listopada 2005, izlaganje pod naslovom „Kartografski izvori za povijest Pokrčja“,
21. Annales Pilar 2005: Globalni i lokalni izazovi identitetu i razvoju Hrvatske, Zagreb, 9. prosinca 2005, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Izlaganje pod naslovom „Hrvatska kao zapadni Balkan - geografska stvarnost ili nametnuti identitet?“,
22. Deveti znanstveno-stručni skup Vukovar '91. - petnaest godina poslije: Vukovar - hrvatska baština i perspektive razvoja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru, Vukovar, 15-16. studenoga 2006. Izlaganje pod naslovom „Kanal Dunav – Sava kao razvojni čimbenik grada Vukovara: povijesni razvoj jednog projekta (u povodu 270. obljetnice prve ideje o gradnji kanala“,
23. Znanstveni skup „Andrija Blašković i njegovo doba“, Pinta – udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga i Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, 24. studenoga 2006, Ivanić-Grad, izlaganje pod naslovom „Razvoj i izgradnja Ivanić Grada u doba Andrije Blaškovića“,
24. Annales Pilar 2006 – Razvoj na rubu integracija, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 23. studenoga 2006. Izlaganje pod naslovom „Hrvatska u europskim regionalizacijama: regionalizacija kao integracija ili geografija moći“,
25. Znanstveni skup „Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura“, Sveti Ivan Zelina 30. studeni-1. prosinca 2006, HAZU-i grad Sv. Ivan Zelina. Izlaganje pod naslovom „Razvoj i izgradnja Sv. Ivana Zeline od 18. do početka 20. stoljeća“,
26. Znanstveni skup „250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj 1756-2006“, Zavod HAZU za znanstevoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 7. prosinca 2006. Izlaganje pod naslovom „Razvoj i izgradnja Bjelovara u kartografskim izvorima: od vojne utvrde do slobodnog i kraljevskog grada“,
27. Znanstveni skup „Miljevci u prošlosti“, Visovac - Drinovci, 15-16. lipnja 2007. Izlaganje pod naslovom „Prirodni i kulturni pejsaži Miljevaca u austrijskom katastru 1828-1878“.
28. Znanstveni skup «Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Organizacija HAZU i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Bjelovar 18. listopada 2007. Izlaganje pod naslovom Povijest upravno-teritorijalnog ustroja Bjelovarsko-bilogorske županije,
29. Znanstveno-stručni skup „Rijeka Sava i grad Zagreb – povijesna iskustva i budući razvoj“ u organizaciji Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohisitoriju i Hrvatskog hidrološkog društva, Zagreb, 26. listopada 2009. Izlaganje pod naslovom „Povijest regulacije rijeke Save kod Zagreba i njezine posljedice na izgradnju grada“,
30. Znanstveni kolokvij „Civilizacijski izazovi francuskog iskustva Napoleonskog doba u Hrvatskoj i jugoistočnoeuropskoj povijesti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko-francuska udruga Split, Split 11.-12. prosinca 2009. Izlaganje pod naslovom „Lujo Matutinović i njegovi kartografski uzori“,
31. Znanstveni skup „Fra Antun Bačić (1690-1758)“, Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda, Hrvatski institut za povijest i Zavičajni muzej Našice, Slavonski Brod/Našice, 14.-15. travnja 2010. godine. Izlaganje pod naslovom „Transformacija prirodnog pejsaža rijeke Save i njezina uloga u razvoju brodske Posavine u vrijeme Antuna Bačića“,
32. „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek, 5-7. studenoga 2010. Izlaganje „Mjernik i hidrotehničar Johann Becker (1741-1789) kao dio hrvatskog kulturnog kruga 18. stoljeća“,
33. Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća, Skradin, 19-21. svibnja 2011., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganje na temu „Isusovac Ivan Stipanović i njegove prosvjetiteljske ideje o komunalnom uređenju grada“,
34. Znanstveni skup Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena, Zagreb, 25-26. studenoga 2011, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganje pod naslovom „Školska kartografija u poslijeratnoj hrvatskoj historiografiji“.

RAD NA PROJEKTIMA

1. "Topografske karte 18. i 19. stoljeća" voditelji dr.sc. Nedjeljko Frančula i dr. sc. Paško Lovrić, projekt Ministarstva znanosti i tehnologije br.2-12-146 na kojem sam sudjelovala kao znanstveni novak od 1. 2.1994 - 30.11.1996. kada je projekt završio.

2. "Izvori za hrvatsku povijest", voditelj dr. sc. Josip Kolanović, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, projekt Ministarstva znanosti br. 205001 na kojem sudjelujem od 30.11. 1996. do 2002.

3. "Prva sustavna katastarska izmjera Hrvatske i Slavonije" - projekt mladih znanstvenika (br. projekta 205002), glavni mladi istraživač dr. sc. Mirela Slukan

4. Međunarodni istraživački projekt "Triplex Confinium", voditelji dr.sc. Drago Roksandić, izv. prof. i. dr.sc. Nenad Moačanin, izv. prof, na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Suradnik sam projekta od 17. 6. 1998.

5. Povijesni atlas gradova, voditelj projekta dr. sc. Mirela Altić (br. projekta 0205002) od 22. 8. mjeseca 2002.do 31. prosinca 2006.

6. Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (br. 194-1940657- 0654), voditelj projekta dr. sc. Mirela Altić, od 2. siječnja 2007 do prosinca 2013.