Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
srijeda, 11.00-12.30
Soba
B-022
Telefon
01/4092 064
E-mail
mandric2@ffzg.hr, martaandric@yahoo.com

Marta Andrić rođena je 1977. godine u Strizivojni. Osnovnu školu završila je u Strizivojni, a opću gimnaziju u Slavonskom Brodu. Godine 2002. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest, etnologiju i turkologiju. Na istom fakultetu 2002. godine upisala je poslijediplomski studij lingvistike. Godine 2011. doktorirala je s disertacijom pod naslovom "Rukopisna ostavština na turskom jeziku svećenika Gjure Adama Büttnera" pod mentorstvom prof. dr. Ekrema Čauševića.
Od 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U nastavno zvanje više asistentice izabrana je 2011. godine, a u zvanje docentice 2014., te ponovno 2019. (reizbor). Od 2014. do 2017. bila je zamjenica pročelnika, a od listopada 2017. do rujna 2019. pročelnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. Stručno se usavršavala na dva osmomjesečna studijska boravka u Turskoj, na sveučilištu Marmara (Istanbul, ak. god. 2003.-2004.) te na Istanbulskom sveučilištu (ak. god. 2006.-2007.). Od 2020. godine dopisni je član Türk Dil Kurumu u Ankari, krovne jezikoslovne institucije Republike Turske. Bavi se i književnim prevođenjem s turskoga jezika.

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2021 Historijsko oblikovanje savremenih bosanskohercegovačkih granica kroz međunarodne mirovne ugovore, I. faza - Svištovski mirovni ugovor Suradnik
2014 - 2017 Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives Suradnik

Ključni istraživački interes
  • lingvistika
  • filologija
  • osmanistika
  • povijesna gramatika
  • povijesna sociolingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Türk Dil Kurumu (Tursko jezikoslovno društvo), Ankara, Türk Dil Kurumu (Tursko jezikoslovno društvo), Ankara (dopisni član)
  • Skupština, Sa(n)jam knjige u Istri (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, 8th International Balkan Annual Conference (IBAC), Istanbulsko sveučilište i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za turkologiju i Odskej za povijest) (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (gostujući urednik)