Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Z utorak 14:00-15:30 / LJ srijeda 15:00-16:30
Soba
E-316
Telefon
01/4092348
E-mail
dbabic@ffzg.hr

Dr. sc. Darko Babić obranio je doktorsku disertaciju u području muzeologije / studija baštine i radi kao izvanredni profesor na Katedri za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zamjenik je predsjedatelja Hrvatskog nacionalnog odbora ICOM, potpredsjednik ICOM-ovog međunarodnog komiteta za osposobljavanje muzejskih djelatnika (ICTOP), kao i član odbora ICOMOS-ICIP. Darko je član uredničkih odbora časopisa „HER & MUS“ (Ediciones Trea, Španjolska), „Museologica Brunensia“ (Sveučilište Masaryk, Brno, Češka Republika) i „Muzej - spomenik - baština“ (Sankt - Peterburško državno sveučilište, Ruska Federacija) te redoviti recenzent nekoliko stručnih časopisa, uključujući International Journal of Heritage Studies (Taylor & Francis, UK). Imenovan je su-urednikom ICOM-ove buduće knjige o upravljanju muzejima. Darko ima značajno iskustvo u provedbi projekata u području baštine i muzeja koje financira EU, te je autor i redoviti savjetnik u nizu muzejskih i baštinskih projekata.

Razdoblje Naziv Uloga
2013 - 2016 Heritage Interpretation for Adult Learning Voditelj

Ključni istraživački interes
 • upravljenje baštinom
 • interpretacija baštine
 • društvena muzeologija
 • eko-muzeji
 • održivi razvoj (baštinski usmjeren)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatski nacionalni komitet ICOM (ICOM Hrvatska) (redovni član & član upravljačkog tijela (predsjednik 2014-2020))
 • Hrvatsko muzejsko vijeće, Ministarstvo kulture i medija (Član)
 • International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) (redovni član & član upravljačkog tijela)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. 8th General Conference of the ASEMUS, Asia-Europe Museum Network (ASEMUS) (-, -)
 • 2018. Museums and Heritage Related Training: An Importance of Communication, Akbank Sanat (Istanbul) & ICOM-ICTOP (-, -)
 • 2018. Rethinking training for regional museums, ICOM ICTOP & ICOM ICR (-, -)
 • 2017. Curators and Communities: Training for Collaboration, Museum association of Namibia, University of Namibia, ICOM-ICTOP (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Her&Mus. Heritage and Museography, Universitat de Lleida & Ediciones Trea, Španjolska ,Lleida, Spanjolska (član međunarodnog savjetodavnog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Museologica Brunensia, Masaryk Sveučilište, Brno ,Brno, Češka Republika (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Музей - Памятник - Наследие / Museum - Monument - Heritage, Saint-Petersburg Državno Sveučilište; Ruska Federacija ,Saint-Petersburg; Ruska Federacija (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Музей - Памятник - Наследие / Museum - Monument - Heritage, Saint-Petersburg Državno Sveučilište; Ruska Federacija ,Saint-Petersburg; Ruska Federacija (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Музей - Памятник - Наследие / Museum - Monument - Heritage, Saint-Petersburg Državno Sveučilište; Ruska Federacija ,Saint-Petersburg; Ruska Federacija (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Музей - Памятник - Наследие / Museum - Monument - Heritage, Saint-Petersburg Državno Sveučilište; Ruska Federacija ,Saint-Petersburg; Ruska Federacija (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Музей - Памятник - Наследие / Museum - Monument - Heritage, Saint-Petersburg Državno Sveučilište; Ruska Federacija ,Saint-Petersburg; Ruska Federacija (član međunarodnog uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Projekti:
Voditeljstvo projekta/radnih paketa međunarodnih projekata
- EU Lifelong Learning Programme - Grundtvig Multilateral // Naziv projekta: Heritage Interpretation for Adult Learning (12/2013-05/2016). Transnacionalni voditelj projekta : Landcommanderij Alden Biesen, Belgija / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
- South East Europe Transnational Cooperation Programme // Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience- SAGITTARIUS (03/2012-06/2014). Glavni voditelj: University of Aegean, Grčka / voditelj projekta za Hrvatsku (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): dr.sc. Darko Babić
- Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI) // Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (12/2011-07/2014) // Provoditelj: Sveučilište u Zagreb. Glavni voditelj: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, voditelj paketa za muzeje/baštinu)

Sudjelovanje u nacionalnim projektima u znanosti i razvoju:
- Fond za Razvoj Sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu // Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive (01/2012-01/2013) // Provoditelji: Filozofski fakultet, Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu // Voditelj projekta: dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. (dr.sc. Darko Babić, koordinator paketa za muzeje/baštinu)