Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ponedjeljak 11:45-12:45
Soba
E-315
Telefon
01/ 6002323
E-mail
pbago@ffzg.hr

Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 18. studenoga 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu.

Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom Računalna priprema, obrada i prikaz sedmojezičnog rječnika Petera Lodereckera povodom 400. godišnjice izdavanja izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i Nikole Ljubešića, tadašnjeg znanstvenog novaka na Odsjeku. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine.

Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Doktorirala je u rujnu 2014. s naslovom "Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika" koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i doc. dr. sc. Nikole Ljubešića.

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj razini na kolegijima Računalne mreže i Jezične baze podataka. Pohađala je više tečajeva, ljetnih škola i europskih intenzivnih programa u zemlji i inozemstvu.

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24917

Područja interesa:
* računalna leksikografija
* enciklopedika
* kodiranje teksta
* digitalna humanistika - društveno-humanistička informatika
* statistička analiza
* pretraživanje obavijesti

Projekti:
* Voditeljica hrvatskog tima projekta financiranog od strane Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF) "PRINCIPLE - Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering" (Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2018/1761837; rujan 2019 - kolovoz 2021) [https://principleproject.eu/]
* Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development” (2019-) [https://rural.ffzg.unizg.hr/]
* Zamjenica člana upravnog odbora COST Akcije "enetCollect - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (CA16105; 2017-2021) [https://enetcollect.eurac.edu/]
* Koordinatorica znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (http://www.digiling.eu/)
* Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI)
* Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (https://europeengage.org/)
* Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima”
* Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem"
* Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada"
* Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Razdoblje Naziv Uloga
2024 - 2024 Suvremeni južnoslavenski jezici: (socio)pragmatičke analize Suradnik
2023 - 2023 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize 2 Suradnik
2022 - 2022 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize Suradnik
2021 - 2024 e-SL4EU - e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems Suradnik
2019 - 2021 Rural 3.0: Service learning for the rural development Suradnik
2019 - 2023 Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (RETROGRAM) Suradnik
2019 - 2021 Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE) Voditelj
2017 - 2021 EnetCollect: European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques Suradnik
2016 - 2017 Analiza modela i dizajna e-rječnika za učenje azijskih jezika
2016 - 2019 DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics Voditelj

Ključni istraživački interes
 • digitalna humanistika
 • e-leksikografija
 • kodiranje teksta
 • enciklopedistika
 • statistička analiza
 • pretraživanje obavijesti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Tehnički odbor 37 - Terminologija, Hrvatski zavod za norme
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Područja interesa:
* računalna leksikografija
* enciklopedika
* kodiranje teksta
* digitalna humanistika - društveno-humanistička informatika
* statistička analiza
* pretraživanje obavijesti

Projekti:
* Voditeljica hrvatskog tima projekta financiranog od strane Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF) "PRINCIPLE - Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering" (Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2018/1761837; rujan 2019 - kolovoz 2021) [https://principleproject.eu/]
* Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development” (2019-) [https://rural.ffzg.unizg.hr/]
* Zamjenica člana upravnog odbora COST Akcije "enetCollect - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (CA16105; 2017-2021) [https://enetcollect.eurac.edu/]
* Koordinatorica znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (http://www.digiling.eu/)
* Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI)
* Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (https://europeengage.org/)
* Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima”
* Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem"
* Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada"
* Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta