Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorak 09:30-11:00
Soba
E-315
Telefon
01/ 6002323
E-mail
pbago@ffzg.hr

Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 18. studenoga 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu. Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad pod naslovom Računalna priprema, obrada i prikaz sedmojezičnog rječnika Petera Lodereckera povodom 400. godišnjice izdavanja izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i Nikole Ljubešića, tadašnjeg znanstvenog novaka na Odsjeku. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine. Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Doktorirala je u rujnu 2014. s naslovom "Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika" koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Borasa i doc. dr. sc. Nikole Ljubešića. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj razini na kolegijima Računalne mreže i Jezične baze podataka. Pohađala je više tečajeva, ljetnih škola i europskih intenzivnih programa u zemlji i inozemstvu. Područja interesa: * računalna leksikografija * enciklopedika * kodiranje teksta * digitalna humanistika - društveno-humanistička informatika * statistička analiza * pretraživanje obavijesti Projekti: * Koordinatorica znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (http://www.digiling.eu/) * Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI) * Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (https://europeengage.org/) * Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima” * Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem" * Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" * Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Područja interesa:
* računalna leksikografija
* enciklopedika
* kodiranje teksta
* digitalna humanistika - društveno-humanistička informatika
* statistička analiza
* pretraživanje obavijesti

Projekti:
* Koordinatorica znanstvenog Erasmus+ KA2 projekta “DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics” (http://www.digiling.eu/)
* Lokalna organizatorica seminara na SNSF (Swiss National Science Foundation) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projektu 160501: Regional Linguistic Data Initiative (ReLDI)
* Suradnica na znanstvenom Erasmus+ KA2 projektu “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe” (https://europeengage.org/)
* Suradnica na projektu Europskog strukturnog i investicijskog fonda “MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima”
* Koordinatorica projekta suradnje gospodarstva i znanstvenih institucija "Upravljanje znanjem"
* Suradnica na projektu Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada"
* Suradnica na znanstvenom projektu “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet”, financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta