Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
srijeda 10:00-12:00
Soba
E318
Telefon
4092306
E-mail
mbanek@ffzg.hr

Mihaela Banek Zorica rođena je 1976. godine u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je informatologiju te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je upisala Poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Godine 2007. doktorirala je u području informacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju. Od 2012. je predstojnica Katedre za medije i komunikologiju. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kolegije vezane uz organizaciju znanja i upravljanje znanjem, e-učenje, školske knjižnice i informacijsku pismenost. Sudjelovala je na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija i skupova kao autorica znanstvenih radova, recenzent i članica organizacijskog ili programskog odbora. Bila je predsjednica organizacijskog odbra konferencija Doc-Soc2013 i ECIL2014.U koautorstvu je objavila tri knjige, poglavlja u knjigama te više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Od 2014. je izabrana na funkciju potpredsjednice međunarodne udruge IASL-a (International Association of School librarianship). Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills). Godine 2011. koordinator je ERASMUS Intenzivnog programa Information and communication technology in supporting the educational process. Godine 2010. dobitnica je dviju nagrada: Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010., te godišnje nagrade The IASL School Librarianship Award Međunarodnog društva školskog knjižničarstva (International Association of School Librarianship, IASL) za promicanje školskog knjižničarstva. Podpredsjednica je međunarodne udruge International Association of School Librarianship (IASL), član glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL – European Network for School Libraries and Information Literacy) te član uredništva međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide. Također, član je međunarodnih organizacija i udruga: International Association of School Librarianship (IASL), International Society for Knowledge organization (ISKO), Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK) te Sekcije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD).

Znanstvenu djelatnost moguće je pratiti na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241590