Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F-307
Telefon
01/4092-344
E-mail
vedrana.berlengi@ffzg.hr

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. godine francuski jezik i književnost i antropologiju. 2006. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike. Od 2006. do 2014. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 2007. do 2014. zaposlena kao znanstvena novakinja, od 2014. do 2020. kao lektorica, a od 2020. kao viša lektorica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na projektima Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija, Romanske gramatike za govornike hrvatskog, Francuski jezik za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive te Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (lP-2016-06-5736). Stručno se usavršavala na brojnim domaćim i međunarodni seminarim Sudjelovala je u organizacijskom odboru dvaju međunarodnih znanstvenih skupova koje je organizirao Odsjek za romanistiku: Francontraste 2010. i Francontraste 2013.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi Suradnik

Ključni istraživački interes
  • poučavanje francuskog kao stranog jezika
  • usvajanje drugog jezika
  • vrednovanje
  • višejezičnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita iz francuskog jezika, Agencija za odgoj i obrazovanje
  • Francuska alijansa Zagreb, Francuska alijansa Zagreb (Član upravnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Objavljeni radovi:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“. Lingvistika javne komunikacije: komunikacija u nastavi i komunikacijska gramatika. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2009); pp. 57-64. ISBN 978-953-645-697-0

2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja). Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2010); pp. 187-195. ISBN 978-953-314-017-9

3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“. Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 286-294. ISBN 978-86-7798-039-9

4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac). Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 250-270. ISBN 978-86-7798-039-9

5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXV-3. Novi Sad: Filozofski fakultet (2010); pp. 211-219. ISSN 0374-0730

6) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3 (na ovoj sam knjizi radila i kao suautor i kao prevoditeljica)

7) „Elementary School Learners' Linguistic and Learning Awareness“ (s V. Bagarić Medve), in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 107-124. ISBN 978-953-175-425-5

8) „Auto-évaluation de la production écrite en langue étrangère“, in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 125-134. ISBN 978-953-175-425-5

9) „Ce français que nous enseignons...“ (s D. Damić Bohač), in: Le français sur objectif universitaire: Du concept à la pratique. Franić, Ivana; Magali Ruet (ur.). Zagreb: FF Press (2014); pp. 115-125. ISBN 978-953-175-495-8

10) „Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima – na primjeru studija francuskog jezika i književnosti“ (s D. Damić Bohač), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. Stolac, Diana; Anastazija Vlastelić (ur.). Zagreb: Srednja Europa i HDPL (2017); pp. 45-55. ISBN 978-953-7963-58-3

11) „Quelques difficultés de la prononciation des consonnes vues par les croatophones“ (s M. Lukežić Štorga), in: Francontraste 3: Structuration, langage, discours et au-delà. Pavelin Lešić, Bogdanka (ur.). Mons: CIPA (2017); pp 149-164. ISBN 978-2-930200-77-4

12) „Poteškoće u ovladavanju ortoepskom normom izgovora suglasnika: usporedba kroatofonih nastavnika i studenata francuskog jezika“ (s M. Lukežić Štorga), Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/1. Tematski zbornik. Gudurić, Snežana; Biljana Radić-Bojanić (ur.). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (2018); pp. 455-468. ISBN 978-86-6065-475-7

13) „Vrednovanje znanja i učenje stranih jezika“ (s M. Medved Krajnović), in: Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Vrhovac, Yvonne i sur. (ur.). Zagreb: Ljevak (2019); pp. 126-137. ISBN 978-953-355-285-9

Prijevodi:
14) Holder, E.: Čitatelju, ljubavi moja, Zarez, VI/131, Zagreb, 2004, str. 27. ISSN 1331-7970
15) Adam, O.: Preživjeti zimu, VBZ, Zagreb, 2005, str. 71-101. ISBN 953-201-478-0
16) Faye, E.: Sudnji dan, Zarez, VIII/179, Zagreb, 2006, str. 22-23. ISSN 1331-7970
17) Fulgence, J.: Na Svetog Ravaillaca, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 23-27. ISBN 978-953-12-0538-2
18) Boulanger, D.: Kantica za zalijevanje, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 189-197. ISBN 978-953-12-0538-2
19) Gavalda, A.: Taj muškarac i ta žena, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 265-267. ISBN 978-953-12-0538-2
20) Gavalda, A.: Događaj dana, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 269-277. ISBN 978-953-12-0538-2
21) Villovitch, H.: La Plaine-voyageurs, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 279-286. ISBN 978-953-12-0538-2
22) Jauffret, R.: Bojim se samoga sebe, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 287-291. ISBN 978-953-12-0538-2
23) Jauffret, R.: Igre na plaži, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 293-294. ISBN 978-953-12-0538-2
24) Faye, E.: Nagasaki, Edicije Božičević, Zagreb, 2012. ISBN 978-953-6751-77-8
25) Kompetencije učitelja i nastavnika stranoga jezika u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj / Competences of primary school foreign language teachers in the Republic of Croatia / Les competences des enseignants de langues estrangeres dans les ecoles primaires et les colleges en Croatie / Kompetenzen der Fremdsprachenlehrer in kroatischen Grundschulen, Radišić, M., Pavičić Takač, V., Bagarić, V. (ur.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2007., str. 17-24. ISBN 978-953-6965-12-0 (prijevod na francuski)
26) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3 (na ovoj sam knjizi radila i kao suautor i kao prevoditeljica)

Održana izlaganja i predavanja:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“, HDPL XXII. međunarodni znanstveni skup - Lingvistika javne komunikacije, Osijek, 22. - 24. svibnja 2008.
2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja), HDPL XXIII. međunarodni znanstveni skup - Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, Osijek, 21. - 23. svibnja 2009.
3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“, međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac), međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“, međunarodni znanstveni skup Colloque des départements d'études françaises - Etudes françaises aujourd'hui, Novi Sad, 6. - 7. studenog 2009.
6) „Plurilinguisme dans les lycées croates“ (s M. Kukolja), međunarodni znanstveni skup New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, 11. - 14. travnja 2010.
7) „Razvijanje pragmatičnih kompetencija u udžbenicima francuskog i talijanskog jezika“ (s M. Kukolja), HDPL XXIV. međunarodni znanstveni skup - Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, Osijek, 20. - 22. svibnja 2010.
8) „Emploi des stratégies d'apprentissage : une étude comparative à l'aide du Portfolio européen des langues“ (s I. Franić), međunarodni znanstveni skup Francontraste, Zagreb, 2. - 4. prosinca 2010.
9) „Kompetencije nastavnika stranoga jezika - usporedba stavova učenika i nastavnika“ (s M. Kukolja), HDPL XXV. međunarodni znanstveni skup - Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Osijek, 12. - 14. svibnja 2011.
10) „Francuski obrazovni sustav“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 27. studenog 2007.
11) „Jezična svjesnost i refleksivni pristup učenju i poučavanju stranoga jezika“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 7. siječnja 2014.
12) „Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika (EPONAJ)“ – predavanje na stručnom usavršavanju za profesore Francuske Alijanse, Zagreb, 14. veljače 2014.
Od posljednjeg izbora u zvanje:
13) „Quelques difficultés de la prononciation des consonnes vues par les croatophones“ (s M. Lukežić Štorga), međunarodni znanstveni skup Francontraste 2016, Zagreb, 8. - 10. travnja 2016.
14) „Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima – na primjeru studija francuskog jezika i književnosti“ (s D. Damić Bohač), HDPL XXX. međunarodni znanstveni skup - Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Rijeka, 12. – 14. svibnja 2016.
15) „L'importance de la cohérence dans la correction des productions écrites en français langue étrangère“, Colloque International de Linguistique GReG PLS 5 La correction en langue(s), Nanterre, 17. - 18. studenog 2017.
16) „The Use of Personal Pronouns in French FL Learners' Argumentative Texts“ (s V. Bagarić Medve i I. Šarić Šokčević), International Conference “Romance Studies in the Age of Multilingualism 2018”, Moskva, 18. - 20. listopada 2018.
17) „Refleksivni pristup učenju i poučavanju stranoga jezika“ – predavanje na stručnom usavršavanju za profesore Francuske Alijanse, Zagreb, 4. prosinca 2015.
18) „Treba li posvetiti više pažnje izgovoru?“ - predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 16. prosinca 2016.
19) „Čitanje s razumijevanjem u nastavi stranoga jezika“ – predavanje i radionica na seminaru za nastavnike-pripravnike za stručni ispit, Zagreb, 12. siječnja 2018.