Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom od 16.00 do 17.00 (zimski semestar)
utorkom od 14.30 do 15. 30 (zimski semestar)
četvrtkom od 9. 30 do 10. 30 (ljetni semestar)
Soba
C-114
Telefon
01/4092-219
E-mail
zblazevi@ffzg.hr

Zrinka Blažević (1972.) redovita je profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka i suvremene teorije historijske znanosti na preddiplomskoj razini te historijsku antropologiju i historijsku imagologiju na diplomskoj razini studija. Objavila je i četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija. Bavi se i prevođenjem latinske poezije i historiografske proze na hrvatski jezik te je do sada objavila nekoliko knjiga prijevoda.

Zrinka Blažević je objavila četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.Bila je suradnica je Međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu" koji je pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Drago Roksandić i znanstvenog projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" koji je pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Davor Dukić. Trenutno je suradnica na projektu "Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu" koji pri Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU vodi dr.sc. Željko Dugac. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija.