Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 9 do 10 sati
Soba
B117
Telefon
01/4092-080
E-mail
zbblanus@ffzg.hr

Zrinka Božić Blanuša rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala je hrvatski jezik i književnost, gdje je diplomirala 2000. godine. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies) Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2012. godine predstojnica je Katedre za teoriju književnosti. Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija. Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnost i Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorija i Književnost i revolucija. Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Dugogodišnja je suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i članica Hrvatskog semiotičkog društva. Autorica je knjige Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (2012.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Znanstveni interesi:
naratologija, fenomenologija, poststrukturalizam, dekonstrukcija, teorija traume, teorija historiografije, marksistička estetika.

Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254456

Sudjelovanja na međunarodnim konferencijama:

Money, Meaning, and Mind, 2nd Viennese Semiotic Atelier, Institut für Sozio-Semiotische Studien, Vienna
October 19-20, 2001.
Izlaganje: BankNoting Identity

The XVIIIth Congress of the International Comparative Literature Association,
International conference at the Federal University of Rio de Janeiro
July 29th – August 4th, 2007.
Izlaganje: Trauma of Literary History

Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, International conference at the University of Vienna
December 6-9, 2007.
Izlaganje: Death and Community

Re-thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the Post(Other), International conference at the University of Zadar
September 10-12, 2010.
Izlaganje: The Ethics of Testimony: the Survivor as the Other of Dasein

Images of Rupture in Civilization between East and West: The Iconography of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media, International conference at the University of Heidelberg
May 26-29, 2011.
Izlaganje: Concentration Camp on the River Sava: What remains after?

The National-Philological Concept of Literature and the European Hyphenated Identities, International conference at the University of Vienna
October 27-30, 2011.
Izlaganje: The Politics of Deconstruction, or the New Figure of Europe

Crisis of Politics and the Political in a Changing World, International conference at the University of Zagreb
May 31st- June 1st 2013.
Izlaganje: Representing the Political: Narrating the Horror

Trans-Misje Kroatystyki, Međunarodna konferencija na Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju
9-10. prosinca 2013.
Izlaganje: Nacionalna književnost i politika književne republike

Violence, Art, and Politics, International conference at the University of Zagreb
May 23 – 24, 2014.
Izlaganje: Touched by Disaster: Writing and the Political

Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe, International conference at the University of Vienna
November 20-21, 2015.
Izlaganje: Dispossession and Emancipation

Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory
May 26-28, 2017.
Izlaganje: Totalitarian Subject(s) and Literature

Predavanja:

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 29 August- 3 September 2011.
Predavanje: Concentration Camp on the River Sava: What remains after?

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 3-8 September 2012.
Predavanje: What about the Politics of Deconstruction?

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 2-7 September 2013.
Predavanje: Doing Politics, Writing Literature, Questioning the Political

43. seminar Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik, Poslijediplomsko središte Dubrovnik (PSD) Sveučilišta u Zagrebu, 18-29. kolovoza 2014.
Predavanje: Književnost – politika - estetika

Universitaet Wien, 14.4.2015.
Predavanje: Svjedočanstvo i bliskost

Universitaet Tuebingen, 21.6.2017.
Predavanje: A box of lead letters, that's not much: narration and the political