Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 11:00-13:00, drugim danima prema dogovoru
Soba
F-313
Telefon
01 4092 410
E-mail
irena.braticevic@ffzg.hr

Rođena je 1977. u Zagrebu. Godine 1999. apsolvirala je studij kroatistike, a 2002. diplomirala na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od iste je godine zaposlena na Odsjeku za klasičnu filologiju, na kojem je i doktorirala 2010, temom "Epigrami Rajmunda Kunića: tradicija teksta i problemi interpretacije" (mentor: prof. dr. Darko Novaković). Docentica je od prosinca 2013., a izvanredna profesorica od 2019. godine. Područja interesa: hrvatska latinistička književnost, osobito dubrovačkih autora 18. i 19. stoljeća, te rukopisna kultura u ranonovovjekovnom Dubrovniku.

Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21693

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke Voditelj
2020 - 2020 Rukopisna djela hrvatskoga ranog novovjekovlja Voditelj
2018 - 2018 Odabrana poglavlja antologije hrvatskih latinista s tekstovima i komentarima – žanrovi u renesansi Voditelj
2016 - 2017 Latinska rukopisna baština u Dubrovniku Voditelj
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • International Association for Neo-Latin Studies (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca, Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca, Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca, Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2017. Judita, godišnja nagrada Društva hrvatskih književnika za knjigu o hrvatskoj književnoj baštini