Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
B-119
Telefon
E-mail
ivana.brkovic@ffzg.hr

Ivana Brković rođena je u Zagrebu 1971. Završila je matematičku gimnaziju (MIOC) i diplomirala kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1999), na kojem je upisala poslijediplomski studij kroatistike (književni smjer). Nakon završenog diplomskog studija radila je kao profesor hrvatskog jezika u osnovnoj školi i honorarno kao lektor u redakciji vijesti na Hrvatskom radiju. Od rujna 2004. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Doktorirala je 2011. s temom "Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća", pod mentorstvom prof. dr. Davora Dukića. Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2015. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Sudjeluje u nastavi hrvatske književnosti ranog novog vijeka. Radila je na istraživačkim projektima "Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća", a od 2007. na projektu "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (voditelj obaju projekata bio je prof. dr. sc. Davor Dukić). Glavna područja njezina istraživačkoga interesa su hrvatska književnost ranog novog vijeka, hrvatski i europski barok, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti, emocije i književnost. Sudjelovala je kao vanjski suradnik na leksikografskim projektima Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”. Suurednica je pet zbornika znanstvenih radova, objavila je niz znanstvenih i stručnih radova i održala nekoliko pozvanih predavanja. Sudjelovala u organizaciji triju međunarodnih znanstvenih skupova i jednog domaćeg. Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Usavršavala se na sveučilištima u Beču (Universität Wien) i Grazu (Karl-Franzens Universität). Od 2011. do 2015. obavljala je dužnost ECTS koordinatora za međunarodnu suradnju Odsjeka za kroatistiku. U razdoblju od 2012. do 2015. sudjelovala je u izradi ispita iz Hrvatskog jezika za državnu maturu, prvo kao članica stručne radne skupine, a onda kao recenzentica. Od 2016. do 2018. predstojnica je Katedre za stariju hrvatsku književnost na matičnom odsjeku, a u istom razdoblju obnaša i dužnost zamjenice voditeljice Zagrebačke slavističke škole. Od 2016. godine članica je Uredništva znanstvenog časopisa "Croatica".

Ivana Brković bavi se starijom hrvatskom književnošću. Doktorirala je 2011. s temom "Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća", pod mentorstvom prof. dr. Davora Dukića. Radila je na istraživačkim projektima "Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća", a od 2007. na projektu "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (voditelj obaju projekata bio je prof. dr. sc. Davor Dukić). Glavna područja njezina istraživačkoga interesa su hrvatska književnost ranog novog vijeka, hrvatski i europski barok, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti, emocije i književnost. Sudjelovala je kao vanjski suradnik na leksikografskim projektima Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”. Suurednica je pet zbornika znanstvenih radova, objavila je niz znanstvenih i stručnih radova i održala nekoliko pozvanih predavanja. Sudjelovala u organizaciji triju međunarodnih znanstvenih skupova i jednog domaćeg. Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Usavršavala se na sveučilištima u Beču (Universität Wien) i Grazu (Karl-Franzens Universität).