Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Fond 8
Telefon
01 6060 778
E-mail
mburic@ffzg.hr

Dr. sc. Marcel Burić
Email: mburic@ffzg.hr
Telefon: +385 1 6060 778
Matični broj znanstvenika: 264944

Marcel Burić rođen je u ožujku 1973. godine u Darmstadtu, Njemačka. Nakon završenog jednopredmetnog studija arheologije u Zagrebu, zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za prapovijesnu arheologiju. Godine 2009. brani doktorsku disertaciju iz područja prapovijesne arheologije (tema: Utjecaj Vinčanske kulture na neolitik istočne Hrvatske), nakon čega prvo napreduje u višeg asistenta a potom u docenta. Bavi se pitanjima društvene strukture, tehnologija i duhovnosti višeslojnih kasnoneolitičkih naselja i kontinentalnom dijelu Hrvatske stoga vodi projekt istraživanja naselja iz istog razdoblja Bapska (Gradac) kod Iloka. Na preddiplomskom studiju predaje kolegeje vezane uz neolitik i eneolitik, a na diplomskom predaje kolegij o počecima neoitika i procesima neolitizacije na Bliskom Istoku. Sudjelovao je i sudjeluje u više međunarodnih i nacionalnih projekata:

2007. – 2009. Hrvatsko-mađarski bilateralni projekt:
Archaeometrical research of lithic raw materials for Early Neolithic prehistoric communities with the help of Prompt Gamma Activation Analysis, with special regard to radiolarites and obsidian (član projekta - suorganizator)

2010. – 2014.
CHARISMA: FIXLAB the platforms of European large and medium scale facilities - PLATFORM B.
Projekt sufinanciran od strane Europske komisije u okviru programa: Research Infrastructures' of the 'Capacities' Programme GA No. FP7- 228330
Wigner Research Centre for Physics (BNC-WIGNER) and Centre for Energy Research of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, HU.
Program: PGAA research on obsidian and radiolarite raw materials from archaeological contexts in Croatia and Bosnia and Herzegovina.


2010 -
Društvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji Balkana“ (Society, Spiritual and Material Culture and Communications in Prehistory and Early History of Balkans. Nova istraživanja na eponimnom lokalitetu vinčanske kulture (Vinča-Belo Brdo). Broj projekta: 177012
Ministarstvo nauka Republike Srbije (voditelj: prof. dr. Nenad N. Tasić. (međunarodni član na projektu)

2016. -
započinje projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom "Houses, Roads and Traders of Early European Civilization" kojeg je glavni voditelj.

Recenzent je brojnih domaćih i međunarodnih časopisa, pozvani ocjenjivač za arheološke projekte Nacionalne akademije za znanost Češke Republike.

Održao je brojna pozvana predavanja na međunarodnim sveučilištima (Tuebingen, Frankfurt, Siena, Beč, Solun, Pennsylvania State University, Greensbro University itd.)

Član je Europskog udruženja arheologa (EAA) te dopisni član Njemačkog instituta za arheologiju (DAI).

Autor je jedne knjige: „Gradac u Bapskoj - slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina“ (ISBN 978-953-175-398-2) (2011. god.).

U preddiplomskim i diplomskim programima studija arheologije na Odsjeku za arheologiju sudjelovao je ili sudjeluje u nastavi na kolegijima:

Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki (2004. – 2007.),
Religioznost u prapovijesti (2010. – 2011.)
Prapovijesno društvo (2010. – 2011.)
Uvod u prapovijesnu arheologiju (2004. - danas),
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe (2004. – danas),
Neolitik Hrvatske (proseminar, 2004. – danas),
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe (2004. – danas), Eneolitik Hrvatske (proseminar, 2004. – danas),
Terenska praktična nastava (arheološko iskopavanje na lokalitetu Gradac u Bapskoj), (2006. – danas)
Koncept neolitizacije – modeli prelaska na poljoprivredu (predavanje, 2014. – danas)
Geoarheologija (2017. - danas, izborni kolegij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, sunositeljstvo sa prof. Ivanom Sondijem)

2009. – viši asistent, Sveučilište u Zagrebu
2011. – znanstveni suradnik za polje humanističkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
2013. – znanstveni suradnik; docent, Sveučilište u Zagrebu
2020. - viši znanstveni suradnik za polje humanističkih znanosti; izvanredni profesor, Sveučilište u ZagrebuRazdoblje Naziv Uloga
2022 - 2024 Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices
2017 - 2021 CeVaS

Ključni istraživački interes
  • Neolitik
  • Eneolitika
  • Kasnoneolitički telovi
  • Razvoj neolitičkog i eneolitičkog društva; kultovi; figuralna plastika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Njemački arheološki institut (dopisni član)
Uredništva u časopisima
  • Acta Illyrica, Annual of Association BATHINVS, BiH ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost
Marcel Burić zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju, Katedra za prapovijesnu arheologiju od svibnja 2003. godine. Nakon obrane doktorata iz područja prapovijesne arheologije, prelazi u zvanje višeg asistenta u koje je izabran 2009. godine. Nakon toga, 2011. godine napreduje na mjesto docenta. Tijekom rada na Odsjeku sudjelovao je na sljedećim većim istraživačkim projektima:

• 2003. – 2011. Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti RH: “Sirovine i tehnologije prapovijesnih kultura u Hrvatskoj“ (Raw materials and technologies of the prehistoric cultures in Croatia (voditeljica projekta prof. Tihomila Težak-Gregl, Projekt br. 130-2690680-0987). Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za arheologiju.

• 2007. – 2009. Hrvatsko-mađarski bilateralni projekt:
Archaeometrical research of lithic raw materials for Early Neolithic prehistoric communities with the help of Prompt Gamma Activation Analysis, with special regard to radiolarites and obsidian (član projekta - suorganizator).

• 2010. – 2014.
CHARISMA: FIXLAB the platforms of European large and medium scale facilities - PLATFORM B.
Projekt sufinanciran od strane Europske komisije u okviru programa: Research Infrastructures of the 'Capacities' Programme GA No. FP7- 228330
Wigner Research Centre for Physics (BNC-WIGNER) and Centre for Energy Research of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, HU.
Program: PGAA research on obsidian and radiolarite raw materials from archaeological contexts in Croatia and Bosnia and Herzegovina.

• 2010 -
„Društvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji Balkana“ (Society, Spiritual and Material Culture and Communications in Prehistory and Early History of Balkans. Nova istraživanja na eponimnom lokalitetu vinčanske kulture (Vinča-Belo Brdo). Broj projekta: 177012.
Ministarstvo nauka Republike Srbije (voditelj: prof. dr. sc. Nenad N. Tasić. (međunarodni član na projektu)

• 2016. -
pojekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost pod nazivom "Houses, Roads and Traders of Early European Civilization" (HRTEC) (voditelj projekta)