Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
UTO 15.30-16.30
Soba
B 319
Telefon
01/4092098
E-mail
icarovic@ffzg.hr

Ines Carović rođena je 19. travnja 1983. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Maloj Subotici, a Opću gimnaziju u Čakovcu. Obranivši diplomski rad pod naslovom Homonimi u hrvatskome jeziku: najčešći parovi i nizovi, 2007. godine, završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. je na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Temu doktorske disertacije je obranila 2013., a doktorsku disertaciju pod naslovom "Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskog sustava" obranila je 2014. Od 2009. do 2013. radila je na projektu izrade Hrvatskog opisnog okvira referentne razine B1. Za svoj je rad primila nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Najstudent Međimurja, Nagradu Zaklade Prof. Zlata Bartl, Nagradu HDPL-a za Najboljeg mladog istraživača. Od 2007. je radila kao znanstveni novak na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika. Od 1. veljače 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Produkcija i percepcija govora, a od 1.2.2017. na projektu Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje Hrvatske zaklade za znanost. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao docentica, a sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2007/2008. Objavila je 15 znanstvenih i 10 stručnih radova (bibliografija dostupna na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297991). Aktivno je sudjelovala na preko 20-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član )
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • International Phonetic Association (IPA) (redovni član)
  • Upravno vijeće, Dječji vrtić Trešnjevka
  • Vijeće roditelja OŠ Tin Ujević, OŠ Tin Ujević
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Jedna je od osnivačica zvučnoga korpusa hrvatskoga kao inoga jezika HINKAZ. Kao suradnik sudjelovala je na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskoga jezika IHJJ-a (Lana Hudeček, Milica Mihaljević) te na projektu Proizvodnja i percepcija govora (Damir Horga, Marko Liker). Surađivala je na projektima kao vanjska suradnica: Materinski i inojezični hrvatski (prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik (prof. dr. sc. Ivo Pranjković), Hrvatski inojezični korpus zvučnih zapisa (prof. dr. sc. Damir Boras), a sada radi na projektu Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO) Hrvatske zaklade za znanost. Bila je članica organizacijskoga odbora znanstvenih skupova HIDIS, Istraživanja govora, Dani Ive Škarića, Stručnoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) i Simpozija za ranu intervenciju u djetinjstvu. Članica je HFD-a, HDPL-a i IPA-e.