Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
sri 14.30-15.30, pet 11-12
Soba
B-018
Telefon
6120060
E-mail
scvek@ffzg.hr

2009. doktorat, Sveučilište u Zagrebu (9/11: Event, Trauma, Nation, Globalization) 2005. magisterij, Sveučilište u Zagrebu (Image Inc: Popular Visuality and the Postmodern American Novel) 2000. diploma, Sveučilište u Zagrebu (anglistika/kroatistika) Fulbright visiting scholar, Department of Social and Cultural Analysis, New York University (2005/06). Član i suosnivač Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS ), član Hrvatskog društva za anglističke studije (HDAS), bio je urednik časopisa za književnost i drugo Libra/Libera i član uredništva časopisa [SIC].

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277386